GoedBericht.nl logo
English Blog

4. de dood & de doden – Q&A (2)

27-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet
26 januari 2023, Nunspeet

Hoewel de leer van de onsterfelijke ziel volstrekt onbijbels is, voert ze wel degelijk ook bijbelse argumenten aan. Schriftplaatsen die zouden bewijzen dat de doden zich tussen sterven en opstanding bewust zouden zijn. De belangrijkste argumenten willen we in deze serie de revue laten passeren. In deze tweede avond willen ons onderzoek daarnaar voortzetten. Hoe zit het met de geschiedenis van Saul te Endor? En zegt Jezus in Johannes 11 niet dat wie in Hem gelooft in eeuwigheid niet zal sterven? En hoe kan het zielen van martelaren van  onder het altaar roepen?

Powered by RedCircle

Delen: