GoedBericht.nl logo
English Blog

7. levendmaking in rangorde

28-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet

In 1Korinthe 15:22-28 betoogt Paulus dat alle mensen die in Adam stervelingen zijn, in Christus zullen zullen worden levend gemaakt. “Ieder in zijn rangorde”. Tijdens deze één na laatste avond in de serie, zullen we de apostel op de voet volgen in zijn onderwijs. Wat bedoelt hij met ‘levendmaking’? Is dat hetzelfde als ‘opstanding’? (Spoiler: nee!). En wat is de ‘rangorde’ waarover hij spreekt? Paulus kijkt als het ware met een telescoop door de aeonen en ziet voorbij zelfs het einde van Christus’ heerschappij. Adembenemend!!

Powered by RedCircle

Delen: