GoedBericht.nl logo
English Blog

3. de dood & de doden – Q&A (1)

25-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet
24 november 2022, Nunspeet

In deze eerste Q&A komen een drietal passages aan de orde. Waarbij elk van de Schriftgedeelten zouden moeten aantonen dat er een bewuste toestand zou zijn tussen sterven en opstanding. Het zogenaamde ‘hiernamaals’. De eerste twee gedeelten zijn ontleend aan Paulus’ brieven. Uit 2Korinthe 5 (“ons verblijf in het lichaam te verlaten”) en Filippi 1 (“ontbonden te worden en met Christus te zijn”). En ten slotte uit Jezus’ verhaal over de rijke man die zijn ogen opsloeg in het dodenrijk (Luc.16). Bewijzen deze passages inderdaad dat de doden niet echt dood zijn?

Powered by RedCircle

Delen: