GoedBericht.nl logo
English Blog

leert de Bijbel een platte aarde? (6) – de onderwereld in ‘Openbaring’

17-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet
16 februari 2023, Rotterdam

We zijn aan het slot gekomen van onze bespreking over het Bijbels wereldbeeld. We hebben onderzocht hoe de Bijbel spreekt over “de aarde”, “de hemelen” oftewel “het uitspansel”. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden. De vorige keer bespraken we het onderwerp “onder de aarde” en dit keer (het slot) vervolgen we dit thema en staan we stil bij hoe het boek ‘Openbaring’ spreekt over “de afgrond” (de abyss). Wat bevindt zich daar? En wie bevinden zich daar? De plaats fungeert gewoonlijk als gevangenis en toch is er wel degelijk ook een ‘uitgang’. Wat gebeurt er als  ‘de afgrond’ geopend wordt? En last but not least: hoe actueel gaat dit onderwerp binnen afzienbare tijd worden?

Powered by RedCircle

Delen: