English blog

Q&A

In deze Q&A wordt betoogd dat Jezus Christus Gods Zoon is omdat God hem heeft verwekt. Niet de Zoon werd mens, maar door zijn Goddelijke verwekking bij Maria, werd hij de Zoon.


Voor zijn verwekking was hij bij zijn Vader, omdat hij immers is voortgebracht door en vanuit God de Vader. Volstrekt uniek (“de eniggeborene”), zoals geen ander mens. Als zodanig komt de Zoon ook “vanuit de hemel”. Omdat het woord van God tot Maria kwam zodat zij zwanger werd,  is de Zoon van God dus met recht “het woord dat vlees werd”. Het voorbestaan van de Zoon was niet als Zoon maar als “woord van God”. Het is hetzelfde woord waardoor ook alle dingen tot stand zijn gekomen. Christus’ voorbestaan is niet persoonlijk (als Christus of als Zoon), maar abstract (als ‘woord’).

Delen: