GoedBericht.nl logo
English Blog

15. het belang van recht zicht op de pre-existentie van het Woord

Het is God Zelf die aan Zijn Zoon de hoogste en eerste plaatst heeft toegekend. Het is van daaruit ook heel begrijpelijk dat verschil van inzicht onder gelovigen over de identiteit en heerlijkheid van Christus heel gevoelig ligt. We hebben het immers over Hem die ons lief is en wiens glorie boven alles is verheven. Hoe zouden we daar ooit onverschillig over kunnen zijn?

Slechts eerlijk onderzoek van de Schrift kan ons wijzer maken. Dat betekent ook dat we open dienen te staan voor correctie. Het is vanuit die houding dat deze Q&A is opgesteld. Onderzoek het en check “of deze dingen alzo zijn” (Hand.17:11).

Dat “het woord vlees werd” (zoals in deze Q&A uitgelegd), onderstreept…

  1. … dat er slechts één God is en één Schepper van alle dingen en geen twee Scheppers: Vader en Zoon;
  2. … dat Gód Jezus heeft verwekt en dat de vleeswording geen daad van Christus zelf was;
  3. … dat Christus Jezus mens is (1Kor.15:21; 47; 1Tim.2:6; Rom.5:15) en geen halfgod.
Delen: