GoedBericht.nl logo
English Blog

31. Wat betekent ‘ziel en lichaam verderven in de hel’ (Mattheüs 10:28)?

De tekst luidt letterlijk:

En vreest hen niet die het lichaam doden maar niet de ziel (Gr. psyche) kunnen doden. Vreest echter veeleer degene die en ziel en lichaam kan ombrengen in Gehenna.

Het Sanhedrin kon iemand als Stefanus stenigen maar wat betreft zijn ‘ziel’ (=zijn bewuste gewaarwordingen) bracht de steniging hem direct in het toekomende vrederijk. Hij ontsliep en het eerstvolgende bewuste ogenblik zal hij ontwaken in de heerlijkheid van de opstanding.
Vergelijk dit met de goddelozen die in het vrederijk zullen worden terechtgesteld. Zij worden niet alleen gedood maar hen wordt ook de zegen van het vrederijk afgenomen om na de duizend jaren op te staan ten oordeel. Degene die daartoe in staat is, die zou men vrezen.

Deze tekst gaat niet over ‘de hel’ maar over Gehenna, d.w.z. het dal van Hinnom in het toekomende Koninkrijk op aarde.

Zie ook:
wat is de hel?

Delen: