GoedBericht.nl logo
English Blog

30. Wordt de dood teniet gedaan als ze in “het meer van het vuur” wordt geworpen?

Wanneer de dood in het meer van het vuur wordt geworpen (Openb.20:14), is dat geen teniet doen van de dood (1Kor.15:26), maar een voortzetting van de dood. Zij die eerst dood waren en opstonden voor het gericht bij de grote witte troon, zullen opnieuw sterven. Allen die vanaf dan dood zijn, zijn dat voor de tweede keer. Daarmee wordt de dood niet teniet gedaan, maar herhaald. Vandaar “de tweede dood”.

Een tweede reden waarom bij het werpen van de dood en het dodenrijk in het meer van het vuur, de dood nog niet teniet is gedaan, is dat daarna Christus met de zijnen nog steeds als koningen heersen (Openb.22:5). Terwijl Paulus leert dat als de dood teniet gedaan zal zijn, Christus niet langer zal heersen en Hij het Koninkrijk zal overdragen aan God de Vader (1Kor.15:22-28).

De derde reden waarom Openb.20:14 niet de vervulling kan zijn van 1Kor.15:26, is dat de dood slechts teniet gedaan kan worden door alle mensen levend te maken (1Kor.15:22-28). Pas dan is er geen dood meer en dan is de de dood ook daadwerkelijk verslonden in de overwinning (1Kor.15:54)!

Zie ook:
de dood teniet doen, wat is dat?
teniet doen in fasen

Delen: