GoedBericht.nl logo
English Blog

28. Wat gebeurt er met de duivel?

Het laatste wat we specifiek van de duivel lezen is dat hij in het meer van het vuur zal worden geworpen alwaar hij gepijnigd zal worden (lett.) “tot in de aionen der aionen” (Openbaring 20:10), d.w.z. tot in de uitnemendste eeuwen. Dit is niet eindeloos. Van Christus lezen we in Openbaring 11:15 dat Hij zal heersen “tot in de aionen der aionen” terwijl we vanuit 1Korinthiërs 15:24-28 weten dat dit een totdat heeft. Pas daarna wordt God “alles in allen”.

In Kolosse 1:20 lezen we dat God het al wederzijds met zich verzoent, niet alleen op aarde maar ook in de hemel. Ook de vijandige hemelingen (Efeziërs 6:12) zullen in vrede met hun Schepper worden gebracht. Dan is satan  geen satan (=tegenstander) meer en de duivel geen duivel (diabolos; door-elkaar-gooier) meer! Iedereen zal van harte belijden dat Jezus Heer is (Filippenzen 2:11).

Zie ook:
de toekomst van satan

Delen: