GoedBericht.nl logo
English Blog

27. Verkondigde de Here Jezus een uiteindelijke Alverzoening?

Niet uitdrukkelijk. Jezus Christus was in zijn bediening op aarde uitsluitend gezonden tot het huis van Israël (Mattheüs 15:24) om aan hen het beloofde Koninkrijk en de toekomende eeuw te verkondigen. Wat daarná komt behoort niet tot de thema’s van Zijn prediking.

Toch zijn er genoeg uitspraken in de Evangelieën (en trouwens ook in het OT) waarin deze waarheid verborgen is. B.v. in de uitspraak dat Jezus Christus de Redder der wereld is. Of  dat de goede herder het verlorene zoekt totdat hij het vindt. Etc.

Een uitdrukkelijke vermelding van een alomvattende redding, levendmaking en wederzijdse verzoening vinden we slechts bij “de apostel van de heidenvolken”. Bij Paulus dus. Hij mocht als geen ander de breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde Gods in Christus prediken (zie o.a. Efeze 3).

Delen: