GoedBericht.nl logo
English Blog

25. Heeft God Zich ook met ongelovigen verzoend?

Nee, en de simpele reden daarvoor is dat God nooit een vijand was. Hij kon of hoefde zich dus ook niet te verzoenen. Niet Hij maar de wereld is vijandig. De wereld bewees haar vijandigheid door Gods Zoon aan het kruis te nagelen. God daarentegen bewees juist toen zijn liefde door deze misdaad de wereld niet toe te rekenen (2Korinthe 5:19). Christus stierf voor allen (2Kor.5:15) om aan allen het Leven te geven dat aan het licht kwam toe hij werd opgewekt uit de doden. Christus stierf dus voor vijanden (Rom.5:10). Geen vijandschap zal bestand blijken tegen zoveel Goddelijke liefde.

zie ook:
Zes Misvattingen Over Alverzoening

Delen: