GoedBericht.nl logo
English Blog

24. Wil 1 Korinthiërs 15:22 niet gewoon zeggen dat alle mensen zullen opstaan?

Het betekent véél meer. Allen die in de graven zijn zullen eens opstaan. Hetzij in de opstanding ten leven hetzij in de opstanding opstaan ten oordeel (Johannes 5:29). Degenen van wie de naam niet staat geschreven in het boek van het leven, zullen worden geworpen in het meer van het vuur, dat is de tweede dood (Openbaring 20:15).

Christus was niet de eerste opstond uit de doden. Denk b.v. maar aan Lazarus en de jongeling van Naïn die eerder opstonden. Deze mensen stonden op om na verloop van tijd weer (voor een tweede keer) te sterven. Maar Christus is de eerste die werd levend gemaakt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1Korinthiërs 15:42,43). Hij liet de dood als eerste definitief achter zich. Als zodanig is Hij de Eersteling van allen die in Adam sterven (15:22)! De opstanding ten oordeel bij de grote witte troon (Openb.20), wordt daarom niet genoemd in Paulus’ opsomming van 1Kor.15:22-28.

Het hele mensdom zal (wanneer de dood zal zijn teniet gedaan) het leven kennen dat de laatste Adam ooit op Paasmorgen als Eersteling aan het licht bracht!

Zie ook:
niet voor allen opgestaan?
levendmaking in drie afdelingen

Delen: