GoedBericht.nl logo
English Blog

einde jaar 2023

30-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Het jaar 2023 loopt op z’n einde en al zestien jaar ben ik gewoon om dat moment aan te grijpen om zowel terug te blikken alsook vooruit te kijken.

spreekbeurten

Laat ik om te beginnen de samenkomsten waarin ik dit jaar heb mogen dienen, puntsgewijs samenvatten:

 • Met slechts een enkele uitzondering heb ik iedere zondag spreekbeurten mogen geven in Benthuizen (twee keer per maand), Urk (iedere eerste zondag van de maand) en verder o.a. in Den Haag, Rotterdam, Alblasserdam, Epe, Zeewolde en Nieuw Buinen.
 • Maandelijks mocht ik studieavonden geven in Nunspeet en ook elke maand in Capelle a/d IJssel. Laatstgenoemde locatie is nieuw voor GoedBericht: we kregen een zeer aantrekkelijk aanbod zodat we sinds september onze bijeenkomsten daar kunnen houden, i.p.v. in gebouw ‘de Aker’ waar we voorheen gedurende vele jaren onze studies hielden (met genoegen en waarvoor dank!).
 • Eindelijk konden we dit jaar ook weer eens het GB-weekend in Maarn houden. Niet eerder was daarvoor zoveel belangstelling, vooral ook van jonge gezinnen. Alles was in no-time volgeboekt. Ook voor volgend jaar staat er weer een GB-weekend op dezelfde locatie gepland. Noteer het alvast in uw agenda: het weekend van 7-9 juni. T.z.t. kunt u zich daarvoor ook opgeven.
 • Ook hebben we dit jaar eindelijk weer een GB-conferentie kunnen houden waar maar liefst zo’n 170 mensen zich voor hadden opgegeven. Vanwege de corona-maatregelen hadden we de voorgaande jaren van  zo’n conferentie afgezien. Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van het recreatiecentrum in Maarn. Ook dit initiatief willen we als het even kan in het komende jaar voorzetten.
 • Al een aantal jaren mag ik ook maandelijks bijbelstudies geven voor een flinke groep jonge volwassenen (‘rond de 30’) in Rotterdam. Deze studies staan niet vermeld in de agenda op deze site. Over belangstelling hebben we bepaald geen klagen en dit jaar is voor deze groep (met Pinksteren) ook een heel weekend georganiseerd, in (jawel) het recreatiecentrum in Maarn.
 • Mijn vrouw Petra en ik hebben in juli/augustus een week vakantie gevierd in Engelsbach (voormalig Oost-Duitsland) in een vakantiecentrum waar we met vele tientallen medegelovigen (vooral ook jonge gezinnen) samen waren. Een hele belevenis! Ook daar heb ik een drietal studies mogen geven.
 • Naast deze studies waren er ook weer een aantal privé-bijeenkomsten, zoals een bruiloft en huwelijksjubileum maar ook meerdere uitvaartsamenkomsten.

opnames

Met uitzondering van de meer particuliere bijeenkomsten, zijn vrijwel alle spreekbeurten opgenomen op video en audio en op de website terug te bekijken en/of te beluisteren. Ik kan u vertellen dat dit technisch gezien soms een hele uitdaging was. En toegegeven, soms ging er ook wel eens wat mis (met name bij de streaming vanwege een haperende internetverbinding), maar over het algemeen genomen mag het resultaat er zijn. Met een prima videokanaal op Vimeo (en YouTube) en Red Circle als podcast (o.a. Spotify). Van iedere studie wordt bovendien sinds jaar en dag ook de powerpoint beschikbaar gesteld.

publicaties

Dit jaar is de bibliotheek van GoedBericht ook weer aanzienlijk uitgebreid. Maar liefst vijf nieuwe brochures verschenen en ook twee nieuwe boeken mochten het daglicht zien. Alles in samenwerking met Stichting Evangelie Om Niet die met hulp van diverse medewerkers lezingen omzet in tekst, teksten corrigeert, de opmaak verzorgt, enzovoort.

De fysieke brochures worden geheel gratis verstrekt, terwijl de boeken tot voor kort werden verkocht via de boekhandel. Dat laatste is voorbij: de boeken zijn nu niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar uitsluitend gratis verkrijgbaar (met uitzondering van één boek dat buiten GB om is gepubliceerd). Kort en goed, alle publicaties van GoedBericht worden nu geheel gratis (inclusief verzending!) aangeboden door Stichting Evangelie Om Niet. Dus hoewel de publicaties van GoedBericht zijn, wordt de verstrekking van het schriftelijke materiaal volledig bekostigd door de genoemde Stichting die daarmee dus exact doet wat in haar naam besloten ligt. Geweldig om zó “om niet” de boodschap uit te mogen dragen!

website

Deze website is al 24 jaar jaar lang het platform waarop al het werk van GoedBericht terug te vinden is. Waren dat in het verleden naast lezingen vooral de wekelijkse blogs, nu zijn daar ook de dagelijkse dagboekstukjes bijgekomen waarin ik al ruim zeven jaar vooral de brieven van Paulus vers voor vers bespreek. Helaas is mede door deze werkzaamheden een beetje de klad gekomen in het schrijven van blogs (twintig stuks dit jaar), maar ik hoop daar het komende jaar weer meer tijd in te gaan steken.
Nog enkele andere ‘weetjes’ wat betreft de website:

 • Een gemiddelde week in 2023 kreeg de website 8600 unieke bezoekers, dat zijn ruim 1200 unieke bezoekers per dag.
 • Dit jaar heb ik ook een Q&A geschreven over het onderwerp ‘de pre-existentie van het Woord’. Een onderwerp waar veel verwarring over bestaat maar ook waarover met veel onheilig vuur wordt gestreden.
 • Vele jaren beschikte GoedBericht over een Facebook-account maar deze is voor mij als beheerder (vanwege een hack?) sinds november niet langer toegankelijk. Facebook blijkt totaal niet bereikbaar en behulpzaam om dit op te lossen en ik heb besloten dit te laten liggen en geen nieuw account aan te maken. Dit geldt overigens ook voor mijn persoonlijke Fb-account en daarmee ook voor Messenger.

medewerkers

Het werk dat GoedBericht mag doen omvat veel meer dan de lezingen en studies die gegeven worden en het beheer van de website. Er gebeurt veel werk achter de schermen en ik stip kort een aantal aspecten daarvan aan.

 • De samenkomsten in Benthuizen worden in hoge mate gedragen door medewerkers die de zaal openen, stoelen klaarzetten, koffie zetten en schenken, de boekentafel gereedmaken, zorgen voor geluidsversterking, de livestream verzorgen, het muzikaal begeleiden, enzovoort.  Ik ga geen namen noemen, want ik zou ongetwijfeld mensen vergeten.
 • Bovenstaande geldt ook voor de samenkomsten ‘op Urk’ die wellicht iets meer ‘low profile’ overkomen, maar waar ook heel wat mensen altijd weer klaarstaan om alles in goede banen te leiden. Ik denk dan ook aan de gezellige  broodmaaltijden na afloop die uiteraard ook niet door kabouters worden gerund.
 • De bijbelstudiebijeenkomsten in Nunspeet in huize Feenstra waar we altijd weer gastvrij en royaal worden ontvangen.
 • Dito geldt voor ons luxe onderkomen in Capelle a/d IJssel dat ons zomaar gratis ter beschikking werd gesteld en waar ook alles prima voor ons wordt geregeld.
 • Allen die zich bezighouden met het omzetten van gesproken tekst naar geschreven tekst voor de brochures, maar ook correctiewerk en proofreading.
 • Ook denk ik aan het vertalen van het dagboek naar het Engels. Of aan verschillende medewerkers die met recht ‘achter de schermen’ zorgdragen voor het stylen van de website, het videokanaal verzorgen maar bijvoorbeeld ook met behulp van AI studies van GoedBericht omzetten in volstrekt vreemde talen.
 • Enzovoort.

overige werkzaamheden

 • Ik probeer elke week een dag(deel) te reserveren voor het bezoeken van iemand die aangeeft dit nodig te hebben of anderszins dit op prijs stelt.
 • GoedBericht is via email of het contactformulier gemakkelijk bereikbaar en dagelijks komen er dan ook mails binnen van mensen met vragen van Bijbelse maar ook persoonlijke aard. Of met kritiek, op- en aanmerkingen. En in principe reageer ik daar ook altijd op.

ondersteuning

Last but not least, moeten ook degenen worden genoemd die niet alleen de boodschap van het Goede Bericht van harte liefhebben, maar dit werk ook ondersteunen door financiële bijdragen. Hetzij klein of groot. Principieel vraag ik nooit ondersteuning voor dit werk, omdat ik geloof dat als het GODS werk is, Hij dit dan ook zonder enige twijfel mogelijk zal maken. En aangezien het Evangelie OM NIET is, willen we daar ook niets voor vragen. Dat was destijds Paulus’ werkwijze en in die voetstappen treden we graag. Dus geen gebedel. Wel zijn we GOD enorm dankbaar voor het feit dat velen dit werk een warm hart toedragen en spontaan daarin delen. Er is er slechts Eén die harten daartoe bereid maakt. Op deze wijze kon ik ook dit jaar mij weer fulltime inzetten voor al het werk dat bij het Goede Bericht hoort. En dat met grote vreugde, mag ik eraan toevoegen.

2024

Het is in die vreugde dat ik samen met mijn geliefden, Petra en de kinderen, ook het nieuwe jaar tegemoet ga. De tijd gaat steeds meer dringen, want de beroemde “twee dagen” (=tweeduizend jaren) zijn hard bezig te verstrijken. En dat gegeven is (hoe dan ook!) een belangwekkende mijlpaal! Het profetisch woord zal daarom steeds meer aandacht vragen en wakker en alert willen we bij het licht daarvan de tekenen van de tijd opmerken. Ook al zal de overgang van de huidige aeon naar de toekomende aeon zeer heftig zijn (daarover geen twijfel), GODS toekomst staat vast en niets en niemand kan dat ongedaan maken. En daarom, zolang we in de gelegenheid zijn, zullen we aan een ieder die het maar horen wil vertellen: de levende GOD is de Redder van alle mensen… speciaal van gelovigen!

Delen: