GoedBericht.nl logo
English Blog

dreigende escalatie in Israël

26-07-2023 - Geplaatst door Andre Piet
Tisha B'Av

Nog nooit in haar 75-jarig bestaan is de Joodse staat intern zó verdeeld geweest als op dit moment. Vooral sinds het aantreden van het zesde kabinet Netanyahu eind 2022, trekt de tweespalt ook internationaal dagelijks aandacht. Twee derde van de bevolking vreest zelfs een burgeroorlog. Al gedurende vele jaren is de tendens dat de Israëlische bevolking, ook de jeugd, steeds ‘rechtser’ (lees: religieus-zionistischer) wordt. Nu deze richting ook in het Israëlische parlement haar stempel kan zetten, ziet ze haar kans schoon om het Hooggerechtshof een toontje lager te laten zingen. Al vele jaren was het een doorn in haar ogen dat dit Hof als links bolwerk het parlement kon terugfluiten. Deze week heeft de Knesset daar een einde aan gemaakt en de bevoegdheden van het Hooggerechtshof ingeperkt. De oppositie klampt zich nu nog vast aan de strohalm dat het Hof dit parlementsbesluit alsnog als onredelijk terzijde zal schuiven. Maar dan wordt de impasse nóg ingewikkelder…

een nieuwe Joodse tempel

Het is vooral het geluid van de seculiere oppositie dat in de internationale media gehoord wordt. Zo was deze week de (op deze site al vaker genoemde) Israëlische hoogleraar Yuval Noah Harari voor CNN te beluisteren en schreef hij in de Financial Times het volgende:

De vestiging van een dictatuur in Israël zou niet alleen ernstige gevolgen hebben voor de Israëlische burgers. De regerende coalitie wordt geleid door messiaanse religieuze fanatici die geloven in een ideologie van joodse suprematie. Dit roept op om de bezette Palestijnse gebieden aan Israël te annexeren zonder de Palestijnen burgerschap te verlenen, en droomt er uiteindelijk van om de al-Aqsa-moskee – een van de heiligste plaatsen van de islam – te vernietigen en in plaats daarvan een nieuwe Joodse tempel te bouwen.

Temidden van alle politieke ruis interesseert ons met name het profetische signaal. Want de droom van “een nieuwe Joodse tempel” waar Harari het over heeft zal hoe dan ook nog vóór Israëls “grote verdrukking” inderdaad bewaarheid worden. Of dat ook de vernietiging impliceert van de al-Aqsa-moskee zoals Harari meent, staat nog te bezien. Het is in elk geval duidelijk dat de huidige ontwikkelingen de bouw van de gedroomde tempel wel eens sterk zou kunnen bespoedigen. Sowieso ligt alles al gereed wat daarvoor nodig is. Het wachten is slechts op het politieke groene licht. Overigens, die Joodse tempel zal slechts kort functioneren omdat de Schrift leert dat “het Beest uit het land” alias “de valse profeet” de offerdienst abrupt zal beëindigen en zal vervangen door een nieuwe, goddeloze religie. Dat zal tevens het begin inluiden van Israëls “grote verdrukking”: geen Torah getrouwe Jood zal worden getolereerd (zie deze studie).

Joodse suprematie

Het scenario dat Harari schildert van wat hij noemt “messiaanse religieuze fanatici die geloven in een ideologie van joodse suprematie”, is ook in een ander opzicht profetisch betekenisvol. Met de huidige ontwikkelingen, zo betoogde hij onlangs, zouden we…

… binnenkort te maken kunnen krijgen met een nieuwe militaristische dictatuur in het Midden-Oosten, niet alleen gewapend met nucleaire capaciteiten, maar ook met geavanceerde cyberwapens die overal ter wereld kunnen toeslaan.

Los van hoe Harari deze ontwikkeling taxeert, de Joodse staat zou zich inderdaad met haar high-tech en nucleaire vermogens oppermachtig in het Midden-Oosten kunnen gaan manifesteren. Het is een scenario dat opmerkelijk overeenkomt met de beschrijving van het laatste wereldrijk van deze aeon. Tien staten die tezamen een federatie vormen en worden gekarakteriseerd als “ijzer gemengd met pottenbakkersleem“. En is pottenbakkersleem profetisch geen uitbeelding van het huis Israëls (Jer.18:6)? Waarbij aangetekend moet worden dat de drie voorafgaande wereldrijken in Daniël 2 (resp. het Babylonische, Medo-Perzische en Griekse rijk) elk Babylon als hoofdstad hadden en dat dit uitdrukkelijk ook weer het geval zal zijn in het laatste wereldrijk. Men leze Openbaring 17 waar het Beest met de tien horens bestuurd wordt door de grote stad Babylon. Maar het opmerkelijke daarbij is dat deze stad aan de Eufraat een filiaal of dependance zal blijken te zijn van de Joodse staat. Niet voor niets wordt de stad aangeduid als “de grote hoer” wat al aangeeft dat ze model staat voor het ontrouwe volk van God. Ook vanuit het visioen van ‘de vrouw in de efa’ (in Zacharia 5) weten we dat een goddeloos Israël, voortgedreven door handel en geld een huis zal bouwen in de vlakte van Sinear. Ook dat bevestigt een “Joodse suprematie” in het Midden-Oosten. Dat is bepaald geen aanbeveling maar niettemin de situatie die zich in de nabije toekomst zal aftekenen.

Kortom, met het aanhoudende nieuws over de escalerende sfeer in de Joodse staat, tekenen zich contouren af die vanuit profetisch perspectief wel eens zeer belangwekkend zouden kunnen zijn. We houden het nauwlettend in de gaten. En ondertussen realiseren we ons des te meer hoezeer we in het wereldgebeuren de voetstappen vernemen van Hem wiens komst naar Zijn belofte nabij is!

Delen: