GoedBericht.nl logo
English Blog

altijd blij en onbezorgd?!

geen commando's maar wéten

07-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

In Filippiërs 4:4 roept Paulus op om ons altijd te verblijden. Sommige mensen worden verdrietig van zulke oproepen. Men was al niet blij (zeker niet altijd) en dan komt Paulus ze ook nog eens vertellen dat ze wel blij zouden moeten zijn. Het gevolg is: schuldgevoel en dus nog minder blij dan men al was.

Iets soortgelijks doet zich voor als ze enkele verzen verderop Paulus’ woorden lezen: “weest in niets bezorgd” (Filippiërs 4:6). Stel, je ligt elke nacht wakker van zorgen en dan draagt iemand je op, niet bezorgd te zijn. Het resultaat daarvan is dat je daardoor juist een extra zorg hebt gekregen!

Wie deze oproepen van Paulus zo opvat, begrijpt zijn punt niet. Hij legt geen lasten op. Hij zegt niet: jullie moeten blij zijn. En evenmin: jullie mogen niet bezorgd zijn. Zulke commando’s hebben een averechts effect. Dat heeft met vreugde ook niets te maken. Integendeel, het is fake.

Maar hoe wordt het dan wèl bedoeld?
Het antwoord is verrassend …
Wat je moet wéten om daarvan de vruchten te plukken.


Brochure kan online worden gelezen of gedownload (zie hieronder).
Ook kan de brochure gratis worden besteld bij Stichting Evangelie Om Niet

Delen: