GoedBericht.nl logo
English Blog

de gezonde leer versieren

de Titus-brief vers voor vers besproken

20-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus had zijn medewerker Titus op het eiland Kreta achtergelaten om werkzaamheden die nog waren blijven liggen in orde te maken. In deze persoonlijke brief instrueert hij hem om bekwame mannen aan te wijzen die erop zouden toezien dat “de gezonde leer” zou worden onderwezen. Ook zou Titus nadrukkelijk uitkomen voor gedrag dat strookt met “de gezonde leer” en hoe die leer uitwerkt in de levens van mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Titus wordt aangespoord krachtig op te treden tegen de ondermijnende invloed van Judaïseerders (=lieden die de gelovigen wilden verjoodsen).

Tegen de achtergrond van de kwalijke volksaard van de Kretenzers, speelt onderschikking een belangrijke rol in deze brief. Prachtig motiveert Paulus dit als hij de slaven aanmoedigt zich van harte te onderschikken aan hun meesters. Door zo’n houding zouden zij “de leer van God onze Redder in alles versieren”. Immers, “de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen…”. Wat een goed bericht! Deze genade van God redt niet alleen, maar ze voedt ook op. En ze maakt bovendien dat we in de tegenwoordige aeon leven met “de gelukkige hoop” en uitzicht op de verschijning van onze grote God en Redder!

Deze brief onderstreept het grote belang en de waarde van “de gezonde leer”, een “gezond woord” en de heilzame uitwerking daarvan in een “gezond geloof”.


 

‘De gezonde leer versieren’ is een verzameling van dagelijkse bijdragen op de website goedbericht.nl.

Hieronder kunt dit boek gratis online lezen en/of downloaden.

U kunt dit boek ook gratis bestellen (inclusief verzending!) bij Stichting Evangelie Om Niet.

95 pagina’s

Delen: