GoedBericht.nl logo
English Blog

“van de genade vervallen”

Over genade en genade alléén

16-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Kan dat: “van de genade vervallen”? Wat betekent dat? Moeten we daarbij denken dat iemand die Zijn eigendom is. uit Zijn hand gerukt zou kunnen worden?
Uiteraard is dat ónmogelijk, maar daarbij blijft uiteraard de vraag: wat is “van de genade vervallen” dan wél? In deze uitgave wordt op die vraag ingegaan, aan de hand van wat Paulus daarover schrijft in Galaten 5:1-9.

Brochure kan online worden gelezen of gedownload (zie hieronder).
Ook kan de brochure gratis worden besteld bij Stichting Evangelie Om Niet

Delen: