GoedBericht.nl logo
English Blog

naar Zijn Rijkdom

de Filippi-brief vers voor vers besproken

06-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

De ekklesia in Filippi was de eerste ekklesia op Europese bodem (Macedonië). Ontstaan door de prediking van de apostel Paulus, zoals beschreven in Handelingen 16. Vanuit de gevangenis in Rome schrijft Paulus aan de Filippiërs een bewogen en dankbare brief vanwege hun trouwe ondersteuning. Eén van hen, de gewaardeerde Epafroditus, was door hen afgevaardigd om de apostel in zijn gevangenschap met gaven bij te staan. Bij aankomst echter was hij doodziek geworden, maar nu hij inmiddels hersteld is, stuurt Paulus hem met deze brief weer terug naar Filippi. Paulus verwacht snel vrij te komen en ziet er verlangend naar uit om de Filippiërs te kunnen bezoeken.

Er is geen brief in ‘het Nieuwe Testament’ waarin zoveel blijdschap doorklinkt als in deze Filippi-brief. Paulus zit gevangen en vele problemen vragen zijn aandacht. En toch wordt hij niet moe om zijn blijdschap te uiten en om zijn lezers op te roepen zich samen met hem te verblijden. Niet in de wisselende omstandigheden, maar in de Heer die altijd Dezelfde is. Om de vrede van God te beleven die alle verstand te boven gaat. God is immers GOD en Hij heeft alles onder controle en Hij zal maken dat eenmaal elke knie zal buigen en iedere tong van harte zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van God de Vader!

Paulus’ brief aan de Filippiërs is hartverwarmend. En nu, bijna tweeduizend jaar later, is de brief nog onverminderd in staat het vreugdevuur in harten te ontsteken. Moge dit boek vooral daartoe een middel zijn. Naar Zijn rijkdom!


‘Naar Zijn rijkdom’ is een verzameling van dagelijkse bijdragen op de website goedbericht.nl.

Hieronder kunt dit boek gratis online lezen en/of downloaden.

U kunt dit boek ook gratis bestellen (inclusief verzending!) bij Stichting Evangelie Om Niet.

127 pagina’s

Delen: