GoedBericht.nl logo
English Blog

wel gegrond en standvastig

31-01-2012 - Geplaatst door Andre Piet

22 …om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen, 23 indien gij slechts aangezien gij wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Kolosse 1 

Paulus merkt op bij de Kolossers, dat ze wel gegrond en standvastig waren in het geloof en de hoop van het Evangelie. Over deze hoop van het Evangelie had hij de enkele verzen tevoren geschreven:

…. vrede makende door het bloed zijns kruises, HET AL volledig met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is
Kolosse 1:20 (zie Concordant Version)

“De hoop van het Evangelie” is dat God alle vijandschap en vervreemding (zie vers 21) zal veranderen in vrede. Hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Wat een verwachting! Allen op aarde maar ook alle vervreemde en vijandige creaturen in de hemelse regionen zullen vrede met God hebben. Het bloed van het kruis zal elk schepsel overtuigen van Gods liefde! Dat is ALVERZOENING!

Paulus veronderstelt een directe relatie tussen tussen “heilig en onbesmet en onberispelijk” voor God gesteld worden én “wel gegrond en standvastig” te blijven. Het gaat over wat God met de gelovige hier op aarde doet. HIJ maakt heilig, HIJ maakt onbesmet en HIJ maakt onberispelijk. Met wie doet God dat? Antwoord: met degene die “wel gegrond en standvastig” in het geloof is. Let wel: “in het geloof” – niet in werken! GOD doet namelijk het werk, en dat zouden we geloven! Slechts waar wij in dat vertrouwen opzien en ons niet laten afbrengen van “de hoop van het Evangelie” zal God rijkelijk Zijn werk in en door ons doen.

Hoe fundamenteel daarom om “wel gegrond en standvastig” te zijn en te blijven! Geen duimbreed te wijken van de woorden van geloof en hoop die Paulus onder de ganse hemel heeft geheraut!

Delen: