GoedBericht.nl logo
English Blog

religie versus Jezus

27-01-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Onderstaand filmpje is een modern gedicht van Jefferson Bethke. Het is al weken een grote hit op YouTube. En terecht!

Klik HIER voor wie de Engelstalige tekst wil lezen.

Jefferson Bethke hekelt op niet mis te verstane wijze de hypocrisie in religie maar vertelt ook waar het in het Evangelie werkelijk om gaat. De radicale boodschap van Jefferson wordt in de christelijke pers, knarsetandend aangehoord. Dat was te verwachten. Religie staat nog steeds haaks op de pure genade van God. Niets hangt van de mens af maar alles van GODS liefde.

Because it doesn’t depend on me it depends on him
See because when I was God’s enemy and certainly not a fan
He looked down and said I want, that, man

Religie vertelt ons wat we moeten doen. Het Evangelie vertelt: het is gedaan!

Now back to the point, one thing is vital to mention
How Jesus and religion are on opposite spectrum
See one’s the work of God, but one’s a man made invention
See one is the cure, but the other’s the infection
See because religion says do, Jesus says done

Religie wil de buitenkant mooi doen lijken, maar is nooit in staat een mens werkelijk (d.w.z. van binnenuit) te veranderen.

See the problem with religion, is it never gets to the core
It’s just behavior modification, like a long list of chores
Like lets dress up the outside make look nice and neat
But it’s funny that’s what they use to do to mummies while the corpse rots underneath

Religie plaatst een mens in een knellend keurslijf van menselijke regeltjes. Jezus Christus daarentegen maakt een mens vrij omdat HIJ zijn werk in ons doet!

Religion puts you in bondage, while Jesus sets you free

Religie is gebaseerd op de (zogenaamde) verdiensten van een mens. Het Evangelie is gebaseerd op Jezus’ gehoorzaamheid alleen.

Religion is man searching for God, Christianity is God searching for man
Which is why salvation is freely mine, and forgiveness is my own
Not based on my merits but Jesus’s obedience alone

Jefferson eindigt z’n rap met deze woorden:

Which is why I’m kneeling at the cross, saying come on there’s room
So for religion, no I hate it, in fact I literally resent it
Because when Jesus said it is finished, I believe he meant it

Amen! Dit is Evangelie!

Delen: