GoedBericht.nl logo
English Blog

onwankelbaar

01-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Altijd weer hamert Paulus er op standvastig en onwankelbaar te zijn in het geloof. Dat is niet vanzelfsprekend, want we staan allemaal, voortdurend onder invloed van krachten die ons daarvan af trachten te brengen. Opinies die via de media tot ons komen. Meningen van mensen in onze omgeving. Eigen gevoelens die ons op een ander spoor proberen te brengen. Die invloeden zijn zo sterk dat we niets hoeven te doen om af te drijven. Dat gaat vanzelf, zoals een dode vis vanzelf door de rivierstroom wordt meegenomen. Standvastig in het geloof betekent: dagelijks bewust gaan staan op de beloften van God en de rijkdom van zijn woorden en toezeggingen.

…. wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Kolosse 1:23 

Daarom, mijn geliefde broeders, wordt standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk voor van de Heer  …
1Korinthe 15:58 

 

 

Delen: