GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

verjaardag Al Mahdi

09-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Op de kalender van “de hoogtijden van JAHWEH” (Leviticus 23) is het vandaag 15 Nisan, oftewel het begin van het feest van het ongezuurde. Het is een officiële, jaarlijkse rustdag en (hoe veelzeggend!) het was ook de eerste dag van Jezus’ verblijf in het graf.

Pesach tussen hoop en vrees

Het is nogal uniek dat Pesach dit jaar door joden slechts heel beperkt kan worden gevierd, beheerst als het wordt door de angst voor corona. Een angst die globaal leeft, niet alleen voor het virus zelf maar ook voor de ingrijpende gevolgen die dit gaat hebben voor de wereldeconomie. En met alles wat daarmee weer samenhangt. De laatste decennia is er niet zo’n globale crisis geweest als waarin de wereld nu terecht dreigt te komen. Meer dan ooit is er economische, maatschappelijke en politieke onzekerheid en overheerst onder velen zelfs een apocalyptisch voorgevoel.En terecht.

Al Mahdi

Eigenaardig genoeg valt deze datum (9 april 2020) binnen de moslimwereld samen met de verjaardag van de Al Mahdi. Dat is de aanduiding van de verlosser die in de islam (vooral binnen de Sjiitische richting) wordt verwacht voor de eindtijd. Gisteravond was #ThePromisedSaviour even trending topic op Twitter. Want op zijn komst wordt binnen de islam met spanning gewacht. Want zoals ‘wij’ (Bijbelgelovigen) op grond van de profetie weten dat de wederkomst van Christus nabij is en ook binnen het Jodendom wordt uitgekeken naar de herbouw van de tempel en de komst van de Messias, zo verwachten vele miljoenen moslims binnen afzienbare tijd de komst van de Al Mahdi. Wie hij precies zal zijn, daarover wordt binnen de islam verschillend gedacht. Velen identificeren hem als Isa, dat is de Arabische naam voor Jezus, anderen menen dat de Al Mahdi zal komen, samen met Isa. Maar hoe dat ook zij, moslims brengen de komst van de Al Mahdi direct in verband met de wederkomst van Christus. Ook zij noemen hem “de mensenzoon”. Hij zal de islamitische wereld verenigen en Jeruzalem bevrijden.

de ruiter op het witte paard

Wat moslims de wederkomst van Christus noemen, sluit naadloos bij wat het boek ‘de Openbaring’  zegt over de “ruiter op het witte paard”. Zij beelden hem ook zo uit! In ‘de Openbaring’ is dit de ruiter die bij de opening van het eerste zegel (!) zal optreden en in triomf alom vrede zal brengen (zie Openb.6:2). Let op dat hij op dezelfde wijze wordt aangeduid als later Christus (Openb.19:11) en reken maar, dat velen (moslims, joden en christenen!) hem daarvoor ook zullen aanzien. Men zal menen dat hij de lang beloofde redder is die vanuit een wereldwijde crisis vrede en gerechtigheid gaat brengen. Maar het zal van korte duur zijn (zie de opening van het tweede zegel; Openb.6:4).

Twitter

Hieronder een aantal Twitter-berichten die illustreren hoezeer ook moslims uitkijken naar de terugkeer van Christus, maar daarbij helaas ‘op  het verkeerde paard wedden…

Delen: