GoedBericht.nl logo
English Blog

twee struikelblokken

28-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet
In mijn mailbox trof ik vorige week onderstaand schrijven aan. M.i. interessant genoeg om zowel de vragen als de antwoorden te delen met een groter publiek.
Goedemiddag meneer Piet,

Nieuwsgierigheid bracht me, na een aantal jaren, weer terug bij Goedbericht.nl en al snel voelde ik dat deze boodschap echt hoop geeft. Niet hoop veronderstelt, maar gewoonweg echt hoop geeft. Echt goed nieuws. Ik blijf met 2 vragen zitten. Het zou kunnen dat u deze al hebt behandelt, maar de vragen zijn :

1. Waarom krijgt de bijbel gezag? Waarom zou ik dit geschrift aannemen als betrouwbaar en afkomstig van God? Laat ik het verduidelijken : u maakt helemaal duidelijk waarom de boodschap van de bijbel veel hoopvoller is dan het officiële verhaal van de kerk. Maar hoe weet u nou dat de bijbel die u gebruikt juist en waar is? Die (canon van de) bijbel is toch ook ontstaan in / vanuit de kerk?

2. Waarom zijn er zoveel mensen die beschikking hebben over een bijbel zo misleid? Waarom heeft God de kerk zo laten dwalen? Met alle gevolgen van dien.

Deze vragen zijn echt een struikelblok voor me. Ze maken het moeilijk (eigenlijk onmogelijk) voor mij om het goede bericht als centrum van mijn leven te stellen. Ik hoop dat u mij verder kunt helpen?

Vriendelijke groet,

Beste …

Dankjewel voor je reactie. Mooi om van je te vernemen dat de boodschap zoals ik die op deze site mag uitdragen, onmiskenbaar “goed nieuws” is en werkelijke hoop geeft. Inderdaad, als dat één keer werkelijk tot je is doorgedrongen, dan kom je daar nooit meer van af. Dat is kennelijk ook jouw ervaring want het brengt je na jaren toch weer terug. Maar je noemt twee struikelblokken die je er van weerhouden om je er helemaal aan over te geven. Ik wil daarbij graag een paar kanttekeningen plaatsen, zoals je daar ook om vraagt.

1. de canon van de Bijbel

Het is m.i. een groot misverstand te menen dat de canon van de Bijbel zou zijn ontstaan vanuit de kerk. Zo wordt het inderdaad vaak voorgesteld en eerlijk gezegd zou ik er in dat geval ook geen stuiver voor geven. Gelukkig is de waarheid ook precies omgekeerd: niet de Bijbel dankt haar bestaan aan de kerk, maar de kerk dankt haar bestaan aan de Bijbel!

Voor het gemak ga ik even voorbij aan de Hebreeuwse Bijbel. Daar doel je naar ik vermoed ook niet op. Op de Tenach, d.w.z. Mozes, de profeten en de geschriften (beginnend met de Psalmen) is heel het getuigenis van Jezus Christus gebaseerd. Naar zijn eigen zeggen nog wel (Luc.24:44).

Blijven dus over de Griekse Geschriften, het zogenoemde ‘nieuwe testament’. Het gezag van deze geschriften is ontleend aan het feit ze afkomstig zijn uit de kring van de apostelen, d.w.z. van de afgevaardigden van Jezus Christus. Zij waren hoogst persoonlijk door hemzelf gevolmachtigd. Dat geeft aan hun geschriften autoriteit. Zij hebben, samen met enkele naaste medewerkers (zoals Lucas en Marcus), deze geschriften geschreven maar ook hebben zij de bibliotheek (= bijbel > biblia > boeken) bijeengebracht. Aan het einde van hun leven zijn Paulus (zie o.a. 2Tim.4:13) en Petrus (2Petr.1:15) druk doende geweest met het verzamelen van deze boeken. Als betrouwbare erfenis en kompas voor de generaties na hen. Zo waren reeds aan het eind van Petrus’ leven, al Paulus’ (voorhuid-)brieven bekend onder de Joodse gelovigen (2Petr.3:15,16).

Dat de kerk in de vierde eeuw een lijst heeft uitbracht van canonieke boeken is vanuit dit perspectief, dan ook niet meer dan een formaliteit. Het was slechts een officiële bevestiging en erkenning van het gezag dat deze apostolische geschriften reeds vanaf de aanvang hadden.

Hoogst opmerkelijk is dat de som van deze Hebreeuwse en Griekse geschriften geen (zoals gewoonlijk wordt beweerd) 66 maar 70 is. Men zou de Psalmen namelijk niet als één boek maar als vijf boeken tellen (dus: 66 + 4). Het getal dat dit oplevert is met recht de proef op de som: 70 is (als veelvoud van 7) het getal van volheid en compleetheid!

2. waarom zoveel misleiding ondanks de Bijbel?

Dat de christenheid als geheel, ondanks het bezit van de Bijbel, massaal op een dwaalspoor terechtkwam, pleit wonderlijk genoeg niet tegen maar vóór de Bijbel. Het is namelijk een vervulling van wat zij voorzegt. “Men zal de gezonde leer niet meer verdragen”, zo waarschuwde Paulus aan het eind van zijn leven, zijn medewerker Timotheüs (2Tim.4:3). Iets soortgelijks had hij ooit eerder op het strand van Milete voorzegd (Hand.20:29,30). De kudde als geheel zou niet gespaard worden. En aldus is geschied.

Het is net als met Israël dat steunde op de Hebreeuwse Bijbel maar ondanks dat, haar eigen Messias kruisigde. En ook hier geldt: het geschiedde zoals was voorzegd. Dat de Bijbel in het algemeen door degenen die zich op haar beroepen niet wordt verstaan, bewijst juist de waarheid van de Bijbel!

Het komt er op neer dat ook vandaag de waarheid van de Bijbel niet voor het oprapen ligt. In Spreuken 25:2 lezen we een opmerkelijk woord: “het is GODS eer een zaak (lett. woord > dabar) te verbergen”. Dat is wat GOD ook vandaag met zijn Woord doet. Iedereen kan het raadplegen en meer dan ooit in de geschiedenis is het beschikbaar en toegankelijk. En toch… het is en blijft verborgen. GOD maakt zijn Woord bekend, niet “aan wijzen en verstandigen” maar aan ‘kleine kinderen’ (Mat.11:25). En ook niet aan de massa van de mensen maar aan de enkeling.

Enfin, ik hoop dat deze summiere antwoorden met de tekstverwijzingen (!) behulpzaam en een aanzet voor je mogen zijn. Dat het de struikelblokken mag wegnemen, zodat “het goede bericht” maar geen glinsterend diamant is aan de rand van je bestaan, maar in het centrum daarvan mag komen. Dat is de plaats die het toekomt. Want ja, geloven doe je met het hart.

Het beste (komt nog)!
-André Piet-

Delen: