GoedBericht.nl logo
English Blog

de wederkomst, een gepasseerd station?

22-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

De laatste tijd komt in christelijke media steeds vaker de bewering voorbij dat we geen eindtijd of wederkomst van Christus nog hebben te verwachten. Deze gebeurtenissen zouden namelijk reeds hebben plaatsgevonden in de eerste eeuw van onze jaartelling. De grote verdrukking zou zich hebben afgespeeld bij de Joodse oorlog (66-70 AD) en Christus’ terugkeer geschiedde toen de tempel en heel de stad Jeruzalem werd verwoest. In diezelfde periode zou ook het boek Openbaring reeds in vervulling zijn gegaan. Deze visie wordt dan ook het preterisme genoemd, een Latijnse term dat zoiets als ‘voorbijgegaan’ of ‘verleden tijd’ betekent.

Het is in reactie op dit zich profilerende preterisme, dat Aren van Waarde een boek heeft geschreven over deze materie. Aren (1955) is een onderzoeker verbonden aan het UMC in Groningen en heeft behalve tal van wetenschappelijke boeken ook vele artikelen (en een paar boeken) geschreven op het gebied van bijbelstudie. Het boek dat nu is verschenen voorziet naar mijn overtuiging in een grote behoefte. De schrijver gaat zeer gedegen in op alle vragen rond dit onderwerp. Hij heeft grondig kennis genomen van wat van preteristische zijde naar voren wordt gebracht en geeft hun argumenten eerlijk weer. Nooit speelt hij ‘op de man’. In de eerste hoofdstukken van het boek komen de NT-ische kernteksten voorbij die zouden moeten bewijzen dat Jezus Christus reeds zou zijn teruggekeerd in de eerste eeuw. Ijzersterk vind ik de uiteenzetting (hfst. 4) waarin de schrijver het verschil laat zien tussen wat Matteüs 24 zegt over “de grote verdrukking” die nog toekomstig is en “de dagen van wraak” in Lucas 21, doelend op de verwoesting van Jeruzalem in 70 AD. Geen argument blijft onbesproken en de schrijver gaat grondig te werk en weegt de Schriftgegevens zorgvuldig. Van mij had hij wat dieper mogen ingaan op het bijzondere karakter van de Handelingen-tijd. Israël had toen als natie nog steeds de mogelijkheid zich te bekeren met als consequentie de wederkomst in die dagen (Hand.3:19-21).

Dit boek laat zeer overtuigend zien dat wat het NT over de parousia en de verschijning van Christus zegt, in de verste verten niet vervuld is in de eerste eeuw. Dat moge vanzelfsprekend lijken, maar wie niet voldoende op de hoogte is van de Bijbelse bewijzen, kan gemakkelijk worden geïntimideerd door de argumenten van de preteristen. Aren van Waarde maakt er in dit boek gehakt van en drogredenen stelt hij scherp aan de kaak (74). Wie ooit de aantrekkingskracht van het preterisme heeft gevoeld, kan ik niet anders dan dit boek zeer aanbevelen. Lees en bestudeer het en je bent er m.i. voorgoed van genezen.

Het is juist in onze dagen waarin de wederkomst van Christus zo nabij is (de termijn van “twee dagen” is aan het verstrijken), dat recht zicht op het profetisch woord van levensbelang is. De recente groei van het preterisme noemt de schrijver dan ook terecht een “teken van de tijd” (194). Het boek laat ook duidelijk zien hoe het preterisme het NT irrelevant maakt en ernstige reductie pleegt op de Bijbelse beloften. Veel aandacht krijgt ook de rol van Israël dat door het preterisme compleet wordt weggeredeneerd. Het preterisme is vervangings-theologie in optima forma.

Tot mijn groot genoegen demonstreert de schrijver ook nog eens scherp inzicht in andere Bijbelse thema’s. Hij laat zien dat “de aarde” in het Bijbels taalgebruik geen planeet is (137), hij heeft oog voor de Joodse adressering van Petrus’ brieven (145) en schrijft loepzuiver over het Bijbels onderwijs omtrent de aionen (122, 136). En het geweldige uitzicht dat allen die in Adam sterven, in Christus zullen worden levend gemaakt zodat “GOD alles in allen” wordt, steekt de schrijver niet onder stoelen of banken (95,97,120,129).

Het moet duidelijk zijn: ik ben zeer enthousiast over dit gedegen en heldere boek. Het is met recht een boek van Waarde en wens het vele lezers toe!

titel: De (weder)komst van Christus
ondertitel:
Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?
schrijver: Aren van Waarde
bindwijze: paperback
aantal pagina’s: 204
ISBN:9789464031034
uitgever: Boekscout
prijs: € 20,99

Delen: