GoedBericht.nl logo
English Blog

7. Wat zeggen naslagwerken over de betekenis van het woord ‘eeuwigheid’ in de Bijbel?

De Winkler Prins’ Encyclopedie (1950, deel 7, blz. 797) zegt:

Aionaeoon betekent niet eindeloze duur maar tijdperk.

De Bijbelse Encyclopedie (pag.239) over ‘eeuwigheid’:

Behalve wanneer het van God wordt gebezigd, is het meestal tijdelijk bedoeld, een zeer lange tijd.

En verder:

Het Hebreeuwse ‘olam’ waarvan in het OT ‘eeuwigheid’ de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat ‘verbergen’ betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst (nog) verborgen is… Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd.

In de Korte Verklaring (bij Prediker 1:4) schrijft prof. Aalders:

Bovendien bedenke men dat het woord ‘eeuwig’ in het Hebreeuws in den regel niet den zin heeft dien wij er aan plegen te hechten. Het drukt slechts uit een lange tijd, die alleen in een bepaald geval kan naderen tot ons begrip van eeuwigheid.

Delen: