GoedBericht.nl logo

8. Bewijst Mattheüs 25:46 dat de eeuwige straf even eindeloos is als het eeuwige leven?

Nee. Het eeuw-ige leven is het leven van de toekomende eeuw, zoals we lezen in Lucas 18:30. Op dezelfde wijze is de eeuw-ige straf de stráf van de toekomende eeuw. ‘Eeuw-ig’ duidt in beide gevallen op het tijdperk waarin zowel het leven als de straf zullen worden beleefd. D.w.z. thuishorend in de toekomende aion. ‘Aionios’, de bijvoegelijke vorm van ‘aion’ heeft nooit de betekenis van een tijd zonder einde maar verwijst naar ‘aion’. Eeuw-ig verwijst naar eeuw zoals jarig naar jaar verwijst.

Het woord overigens dat in Mat.25:46 vertaald is met ‘straf’ is letterlijk: kastijding. Het is een opvoedkundige term en beoogt een verbetering van de gekastijde. Een eindeloze kastijding is volkomen vreemd aan de Schrift en feitelijk (zoals elke rechtgeaarde ouder zal instemmen) een psychopatisch idee.

Delen: