GoedBericht.nl logo
English Blog

9. Gaat het eeuwige leven ook voorbij?

Het eeuw-ige leven is het leven van de toekomende eeuw of aion (Lucas 18:30). Die aion gaat voorbij en maakt plaats voor een volgende aion. De Schrift spreekt immers van “de komende aionen” (Ef.2:7) of over “tot in de aionen” (Luc.1:33).

De eeuwen gaan voorbij, maar het leven niet. Integendeel, aan het einde van de aionen (waarin Christus zal heersen) zal de dood worden teniet gedaan (1Kor.15:22-28). Dus na de eeuwen (aionen) is niet het leven maar de dood voorbij!

Delen: