GoedBericht.nl logo
English Blog

2. Op welke andere Bijbelse argumenten steunt het geloof in Alverzoening?

In de eerste plaats op expliciete uitspraken zoals:

 • Zoals door één mens alle mensen zijn veroordeeld, zó zullen ook door één mens alle mensen worden gerechtvaardigd (Rom.5:18) ;
 • GOD wil dat alle mensen gered worden.(1Timotheüs 2:4) en Hij is een Redder van alle mensen (1 Timotheüs 4:10);
 • Alle tong zal van harte belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader (Filippenzen 2:11);
 • De dood zal als laatste vijand worden teniet gedaan door allen levend te maken waarna God alles in allen zal worden (1 Korinthiërs 15:22-28)

Behalve bovenstaande expliciete uitspraken, zijn daar door ook meer algemene uitspraken over wie GOD is, waardoor het niet meer dan logisch is dat Hij alles wel maakt:

 • GOD laat niet varen de werken Zijner handen (Psalm 138:8);
 • GOD zoekt het verlorene totdat Hij het vindt (Lucas 15:4);
 • GOD heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen (Rom.11:32);
 • GOD is almachtig en in staat alles te realiseren wat Hij wil (Job.42:2).

Daarnaast zijn er ook talloze uitspraken die de alomvattendheid van het werk van Jezus Christus benadrukken:

 • Christus Jezus gaf Zichzelf tot een losprijs voor allen (1 Timotheüs 2:6);
 • Jezus Christus is de Redder der wereld (Joh.4:42);
 • Jezus Christus is een verzoening niets slechts voor onze zonden maar voor de gehele wereld (1 Johannes 2:2);
 • etc.
Delen: