GoedBericht.nl logo
English Blog

3. Houdt geloof in Alverzoening een ontkenning in van het oordeel?

Absoluut niet. God oefent gericht en oordeelt. Dat deed Hij in het verleden, zoals tijdens de zondvloed en bij Sodom en Gomorra en bij zovele andere gelegenheden. De Schrift spreekt van Gods toorn die soms zeer heftig is. Maar nergens leert de Schrift een eindeloos oordeel. Zijn barmhartigheden, die houden niet op, zegt Klaagliederen 3:22. Oordeel en gericht zijn voor God een noodzakelijk kwaad. Want “niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen” (Klaagl.3:33). “Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen” (Klaagl.3:32). Gods toorn verhoudt zich tot zijn goedgunstigheid, zoals een ogenblik tot een lang leven (Ps.30:6). Dat zijn de Bijbelse proporties en verhoudingen. Oordeel en gericht zijn correctief; ze dienen om zaken recht te zetten. Hoe pijnlijk ook, ze zijn altijd tot heil van Gods schepselen.

Delen: