GoedBericht.nl logo
English Blog

4. Wat gebeurt er met de goddeloze na het sterven?

De goddeloze zal opstaan bij de “grote witte troon”, na de duizend jaren (Openbaring 20). Daar zal hij geoordeeld worden naar zijn werken (Openbaring 20:12). “Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade heeft bewerkt” lezen we in Romeinen 2:9. Alles zal aan het licht komen en alles zal worden recht gezet. De goddeloze zal hier niet langer een goddeloze zijn. Hij zal niet anders kunnen dan de rechtvaardigheid van Gods gericht en vonnis, te erkennen.

Als blijkt dat zijn naam niet staat geschreven in “het Boek van het Leven” zal hij worden geworpen in “het meer van het vuur, dat is de tweede dood” (Openbaring 20:14,15). Hij sterft voor een tweede keer, wordt gecremeerd en zal de laatste, overtreffende aeon waarin Christus heerst, niet meemaken (Openb.22:5).

Christus moet heersen totdat de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan (1Kor.15:25,26). De dood doet hij teniet door de laatste rangorde van mensen die dan nog dood is, levend te maken. Wanneer alle mensen zijn levend gemaakt (1Kor.15:22) is er dus geen dood meer. Dan zal iedere knie zich buigen en alle tong van harte belijden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader (Filippenzen 2:11). Dan zal God ook alles in hen worden (1Korinthiërs 15:22-28).

Delen: