GoedBericht.nl logo

37. Wat betekent de pijniging van de rijke man in Lucas 16:19-31?

Deze vertelling wil niet iets onthullen over eventuele ervaringen of overleggingen in het dodenrijk. Daarover waren ‘de wet en de profeten’ al duidelijk genoeg.

Er is geen… overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarheen gij gaat…
Prediker 9:10.

Deze satire (!) is gericht aan het adres van de Farizeeën die geldzuchtig waren (16:14). In Lucas 13:27-30 lezen we dat er vooraanstaande joden zullen zijn (>de rijke man!) die bij het aanbreken van het Koninkrijk Gods, Abraham, Izaäk en Jakob zullen zien (>Abraham’s schoot) maar zelf zullen worden buiten geworpen (>onoverkomelijke kloof), d.w.z. het Messiaanse rijk op aarde niet mogen meemaken. Ze hadden zich moeten laten gezeggen door ‘de wet en de profeten’, anders zou zelfs iemand die opstaat uit de doden voor hen niet overtuigend zijn geweest (vergl. Johannes 12:9-11).

Zie ook
de rijke man en de arme Lazarus

Delen: