GoedBericht.nl logo
English Blog

38. Voor één bepaalde zonde bestaat toch geen vergeving in eeuwigheid? (Marcus 3:29)?

Dit is een frappant voorbeeld van hoe willekeurig het Griekse woord aion gewoonlijk wordt vertaald. In dit vers vertaald men aion met eeuwigheid. Maar in het parallel-gedeelte van Mattheüs 12:32 lezen we: “het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende“. Hier wordt hetzelfde aion weergegeven met eeuw. Zou men het hier identiek vertaald hebben als in Mar.3:29, dan zouden we lezen: “noch in deze eeuwigheid, noch in de toekomende“…! De onmogelijkheid van het vertaalwoord ‘eeuwigheid’ blijkt uit een simpele tekstvergelijking. Niet ‘eeuwigheid’ maar ‘eeuw’ is de betekenis van aion.

De Schrift leert niet dat er straks een eindeloze eeuwigheid zal aanbreken maar spreekt over “de toekomende eeuwen”. In die tijdperken zal God Zijn “voornemen der eeuwen” tot voltooiing brengen. Totdat Hij alles zal zijn in allen.

Zie ook:
de zonde tegen de heilige geest?

Delen: