GoedBericht.nl logo

36. Zijn “alle mensen” van Rom.5:18 misschien niet letterlijk allen maar “zeer velen”(:19)?

Wanneer “alle mensen” in het het eerste deel van Rom.5:18 daadwerkelijk alle mensen zijn dan moeten “alle mensen” in het tweede deel dat eveneens zijn. Anders is de vergelijking niet zuiver. En wanneer de “zeer velen” in het eerste gedeelte van Rom.5:19 alle mensen omvat dan hebben we geen enkele reden om aan te nemen dat het tweede “zeer velen” in hetzelfde vers opeens niet alle mensen zou betekenen.

In de grondtekts staat trouwens niet ‘zeer velen’ maar ‘hoi polloi’ wat letterlijk wil zeggen ‘de velen’. Welke velen? ‘De velen’ van vers 18, namelijk ‘alle mensen’.
‘Alle mensen’ wil zeggen dat er geen uitzonderingen zijn. ‘De velen’ duidt op het grote aantal.

Romeinen 5:18 en 19 (lett. vertaald):

18 Zo dan, zoals door één misstap
voor alle mensen tot veroordeling [was],
zo ook door één rechtsuiting
voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.
19 Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens
de velen tot zondaars werden gesteld,
zó zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene,
de velen tot rechtvaardigen worden gesteld.

Delen: