GoedBericht.nl logo

34. Bewijst Lucas 1:33 dat Christus “zonder einde” heerst?

Nee. Hoewel dit vers twee parallelle zinnen bevat, is de inhoud beslist niet identiek. Letterlijk staat er:

en hij zal koning zijn over het huis van Jakob tot in de aeonen
en aan zijn Koninkrijk zal geen einde zijn.

Dit komt exact overeen met wat we lezen in 1 Korinthiërs 15:22-28. Daar lezen we dat Christus moet heersen totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal hebben gelegd. En vervolgens zal Hij het Koninkrijk teruggeven aan God de Vader. M.a.w. het heersen van Christus heeft een “totdat” waarna het Koninkrijk vervolgens voorgoed in handen komt van de Vader.

Delen: