GoedBericht.nl logo

33. Leert Openbaringen 14:11 een eindeloze pijniging?

Zeker niet. “In alle eeuwigheden” is een volstrekt misleidende vertaling. “In” moet zijn: tot in. Het woord voor “alle”ontbreekt in de grondtekst en “eeuwigheden” staat er evenmin. In plaats daarvan staat er een dubbel meervoud van aionen: “aionen van de aionen”. De letterlijke weergave is: “tot in de aionen van de aionen”. Dit is vanuit het Hebreeeuws bekende overtreffende trap, vergelijkbaar met de Koning der koningen, het heilige der heiligen, de hemel der hemelen, het lied der liederen, etc. “De aionen van de aionen” zijn de meest overtroffen aionen, omdat het de aionen (wereldtijdperken) zijn waarin Christus zal heersen (Openb.11:15). Hij heerst niet eindeloos maar totdat de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan (1Kor.15:26).

Denk er bovendien aan dat hier niet wordt gezegd dat de pijniging voortgaat “tot in de aionen van de aionen” maar “de rook van hun pijniging stijgt op tot in de aionen van de aionen”, d.w.z. de rook die herinnert aan hun pijniging, zal opstijgen tot in de aionen van de aionen.

Delen: