GoedBericht.nl logo
English Blog

18. Laten de laatste hoofdstukken van de Bijbel Alverzoening zien?

Johannes verzekert ons in het boek Openbaring dat God alles nieuw zal maken (Openbaring 21:5).

Toch reikt Johannes’ blikveld niet zo ver als dat van Paulus in 1Korinthiërs 15. Johannes spreekt in de laatste hoofdstukken van Openbaring over “de troon van het Lam” en over heersen tot in de aionen der aionen (22:5). Paulus laat echter zien dat Christus’ heerschappij een “totdat” heeft (15:25). In Openbaring 21 en 22 is nog sprake van (de tweede) dood (21:8). Paulus zegt evenwel dat de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan (15:26).

Dat Openbaring 21 en 22 niet de ultieme heerlijkheid beschrijft blijkt ook uit het feit dat de volken nog genezing behoeven. “De aionen der aionen” gaan over van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat laat Johannes zien. Uiteindelijk zal God worden “alles in allen”. Dat laatste laat alleen Paulus zien. Niet alleen dat dit zal gebeuren maar ookwanneer.

Delen: