GoedBericht.nl logo
English Blog

17. Ontnemen we aan het toekomstig oordeel niet de ernst wanneer er tóch een einde aan komt?

Is een oordeel pas ernstig als er geen einde aan komt? Waren de zondvloed of het vuur dat regende op Sodom en Gomorra geen ernstige gebeurtenissen, omdat het relatief kort duurde? Of was was de tweede wereldoorlog soms geen ernstige gebeurtenis omdat ze slechts enkele jaren duurde? Dat is toch absurd?

De consequentie van deze redenering zou zijn dat de Here Jezus op Golgotha ook niet zo’n ernstig lijden zou hebben gedragen… Immers Hij riep reeds na enkele uren: “het is volbracht!”.

In Psalm 30:6 staat het zo: “want een ogenblik duurt Zijn toorn, een leven lang Zijn welbehagen!”. Dat zijn de Bijbelse verhoudingen en proporties.

Delen: