GoedBericht.nl logo
English Blog

11. Waarom zouden we aan anderen het Evangelie vertellen als zij toch gered worden?

De boodschap dat God de Redder is van alle mensen, dat is het Evangelie (1Tim.4:9,10), d.w.z. het goede bericht dat iedereen moet weten. Hoe zouden mensen dat kunnen geloven als ze het niet eerst te horen krijgen?

Daar komt bij dat degenen die vandaag het Evangelie geloven, ‘eerstelingen’ zijn en daarmee bestemd zijn voor de hoogste en voornaamste positie. Vandaar dat God de Redder is van alle mensen, maar “speciaal van de gelovigen”. Want voor hen is de hoogste plaats in het komende Koninkrijk weggelegd. De prediking van het Evangelie als proclamatie van de Redder van allen heeft mede ten doel een ekklesia te verzamelen, bestemd voor de troon in de komende aionen.

Wie tot de ‘eerstelingen’ vandaag mag behoren, delen als eersten maar ook het meest in de redding. Zijzullen worden gered “uit de komende toorn” die over de wereld zal komen. De overigen niet (1Thes.1:10). Ook omdat Paulus wist hoezeer de Heer te vrezen is, en de ernst onderkende van zijn gerichten, deed hij alles om mensen tot geloof te bewegen (2Kor.5:11)

Delen: