GoedBericht.nl logo

12. Is bij veel mensen die in Alverzoening geloven, de wens niet de vader van de gedachten?

Als mensen dat graag willen bevinden ze zich in elk geval in zeer goed gezelschap! God Zelf namelijk wil dat alle mensen gered worden (1Timotheüs 2:4). En omdat GOD het wil zál het ook gebeuren (1Timotheüs 4:10).
Ieder die het wil zien kan het ook zien! Omgekeerd is het óók zo dat wanneer iemand niet wil dat God een Redder is van alle mensen (b.v. vanwege de traditie!), zo iemand ook verblind zal zijn voor het royale Schriftgetuigenis hierover (Johannes 7:17).

Delen: