GoedBericht.nl logo
English Blog

of een mens nou wil of niet?

27-05-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images19

Nadat ik iemand had gewezen op een artikel op mijn website, kreeg ik een reactie waarin o.a. het volgende stond:

Nou, het zou natuurlijk heel mooi zijn, maar iets zegt me dat er iets niet klopt…als het zo zou zijn zoals u schetst, wordt dus uiteindelijk iedereen gered, of die persoon nou dat bewust wil of niet. En daar wringt het bij mij. Dan zouden we nu ook allemaal achterover kunnen leunen en toekijken hoe God Zijn Woord toch wel waarmaakt, ongeacht wat wij doen.

Als God een welbewuste keuze niet belangrijk zou vinden, waarom plaatste Hij dan de boom van kennis van goed en kwaad in het Paradijs? Toen al hadden de mensen een keuze.

… Maar nogmaals, er moet wel voor gekozen worden…de Openbaring stopt bij Jezus Christus, er komt na Hem geen andere redder meer of nieuwe Openbaringen buiten de Schrift om, deze Naam is gegeven in de Hemel en op Aarde als enige weg tot de Vader. Jezus zegt wie niet voor Mij is is tegen Mij….en als je tegen Hem bent wil je ook niet tot in eeuwigheid bij Hem zijn, dat zou je niet volhouden, kan je zelfs niet eens verdragen.

Let wel, ik geloof dat God een gigantische grote liefde heeft voor de mensen die Hij geschapen heeft, begrijp me niet verkeerd. Maar Hij wil ook geliefd worden , niet dat Hij dat als God nodig heeft, Hij is immers Zelf Liefde, maar Liefde dient uiteindelijk wel beantwoord te worden om in zijn totaliteit effectief te kunnen zijn….. tot Zijn doel te kunnen komen.

Ik vindt het de moeite waard om dit bezwaar eens afzonderlijk te bespreken. Het vertolkt denk ik het gevoelen van velen. Laat het waar zijn dat aion geen eeuwigheid is en dat God een alomvattende redding op het oog heeft – de menselijke wil wordt toch niet uitgeschakeld? Dwingt God mensen tot redding? Is de Bijbelse boodschap niet dat redding enkel en alleen plaats vindt door geloof en erkenning van Gods Zoon?

Laat ik om te beginnen van harte instemmen met de vaststelling dat redding inderdaad uitsluitend plaatsvind door geloof. De Schrift zegt: “Wie in Hem gelooft zal niet verloren gaan…”. En elders: “al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden”. Een andere weg is er niet. Dat is de boodschap die de hele Bijbel door klinkt.

Maar… is dat in strijd met het gegeven dat God alle mensen redt? Nee, helemaal niet. Het betekent alleen dat uiteindelijk alle mensen de naam van de Heer zullen aanroepen en Hem van harte zullen erkennen. En dat is precies wat de Schrift eveneens zegt!

Psalm 145
9 De HERE  is voor allen goed,
en zijn barmhartigheid is over al zijn werken.
10 Al uw werken zullen U loven, HERE...

Jesaja 45
Want Ik heb gezworen bij Mij zelf,
waarheid is uit mijn mond uitgegaan,
een woord dat niet zal worden herroepen:
dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
dat bij Mij elke tong zal zweren.

Filippi 2
9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam boven alle naam geschonken,
10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel en die op de aarde
en die onder de aarde zijn,
11 en alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Als de Bijbel zegt dat redding alleen plaatsvindt door het aanroepen van Gods Naam maar ook, dat allen Hem uiteindelijk zullen aanroepen, dan bevestigt dit de Bijbelse waarheid dat “God de Redder is van alle mensen”. God dwingt niemand tot redding. Hij heeft geen dwang nodig maar als Beschikker van alle dingen, brengt Hij mensen tot erkenning en overtuigt Hij hen. Soms zelfs in een fractie van een seconde. Vraag het maar na aan Paulus die in tomeloze haat op de weg naar Damascus geroepen werd vanuit de hemel. Eén korte vraag reeds was al genoeg om hem tot erkenning te brengen. Later getuigde hij dat de genade van Heer overweldigend is (1Tim.1:14). Geloof is een gave Gods (Ef.2:8).Het is GOD die harten opent (Hand.16:14) en de “afkeer geneest” (Hos.14:4).

Gods oordelen en gerichten hebben altijd het heil (=redding) van zijn schepselen op het oog (Ps.30:6). God richt, d.w.z. Hij zet de dingen recht. En Hij brengt ook alles weer te-recht. De gerichten Gods staan niet tegenover zijn liefde maar vloeien daar juist uit voort. Gods oordelen zijn trefzeker en effectief: ze brengen zijn schepselen daar waar Hij ze wil hebben.

Het is waar wat een lied zegt: “wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet”. Als GOD wil dat alle mensen gered worden (1Tim.2:4), dan gebeurt dat uiteindelijk ook (1Tim.4:10). Want er is één GOD en dus is er niets of niemand dat Hem daarvan kan weerhouden.

Gods “plan der aionen” (Ef.3:11) eindigt in één groot hallelujah! “Alles wat adem heeft, zal de HERE loven!”, zoals de laatste psalm (letterlijk vertaald) eindigt. Alle tong zal belijden (Gr. ex-omologeo = van binnenuit!): Jezus Christus is Heer! “Tot eer van GOD, de Vader!”

Reageer op Facebook

Delen: