GoedBericht.nl logo
English Blog

een mail van een agnost (2)

02-06-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images_18

Onlangs plaatste ik een blog n.a.v. een mail die ik had ontvangen van iemand die eerst atheïst was maar vanwege het onmiskenbare ontwerp in de schepping daar nu niet meer zo zeker van is. Hij noemt zich nu een “agnost op zoek naar de waarheid”. Inmiddels is er een boeiende correspondentie over en weer met hem gaande. Onderstaande mail is een reactie van hem op wat ik hem had geschreven n.a.v. vragen over Gods heilige geest. Als deze geest (zoals hij had geleerd) er voor zou zorgen dat christenen de waarheid zouden verstaan bij het bijbellezen, dan deed deze niet erg goed zijn werk, zo concludeerde hij. Ik heb hem er toen op gewezen dat de Bijbel juist voorzegt dat de christenheid massaal zou afwijken van de waarheid (2Timotheüs 4). Enfin, zijn reactie daarop lijkt me de moeite waard om hier te delen.

Hoi André,

Als ik het goed begrijp, dan heeft de Heilige Geest de schrijvers van de Bijbel geïnspireerd, maar zorgt deze er niet voor dat de hedendaagse Bijbellezer dit ook op de juiste wijze interpreteert. Dus al hetgeen ik over de Heilige Geest weet is dus weer gebaseerd op foutieve doctrines en dogma’s.

Ik neem aan dat met de leraars waar Paulus het over heeft de theologie wordt bedoeld. En dan met name de zogenaamde bijbelgeleerden. Die maken er namelijk een behoorlijk potje van.

Ik spreek geregeld met gelovigen omdat ik het immens fascinerend vind dat deze gelovigen geloven wat ze geloven, terwijl ik het nooit voor elkaar heb gekregen om met dezelfde informatie te geloven dat het ook waar is. Jehova’s Getuigen weer ik bijvoorbeeld nooit aan de deur. Ik ga altijd met ze in gesprek, en dat levert hele boeiende gesprekken op. En zij komen ook regelmatig met goede antwoorden op vragen, maar nog nooit zó overtuigend dat ik het ook geloofde.

(…)

Zoals ik al eens eerder zei: Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat jij volgens de meeste christenen een dwaalleraar bent. Sterker nog: ik heb nog nooit contact gehad met een christen die vrijwel uitsluitend met logische verklaringen komt. Op de meeste christelijke websites waarin de Bijbel wordt uitgelegd zie ik informatie waarvan ik denk: “hoe kun je in vredesnaam deze onzin geloven?” En hoe meer je je daar in verdiept, hoe vreselijker God uit de verf komt. Ik ben er ook van overtuigd dat de zwaar gereformeerde mensen niet van God houden, maar Hem alleen vrezen.

Artikelen op de meeste christelijke websites doen mij meestal fronzen. Artikelen op jouw blog lees ik met een glimlach. Ik geloof nog niet, maar ik hoop oprecht dat op jouw weblog de waarheid staat, want alleen volgens jouw leer overwint het goede écht het kwade. Want het is een feit: zélfs als Satan voor altijd zal worden gefolterd verliest God. Een écht almachtige, algoede God kan zelfs de schepper van het kwaad (zo zie ik satan) tot inkeer brengen.

Ik wil hieromtrent nog even één vraag stellen, en daarna zal ik me even koest houden, want ik kan nog wel 100 vragen stellen over de Bijbel en het geloof, maar ik wil niet te veel van je tijd opslokken. Ik zal sowieso je blog regelmatig bezoeken! Ik heb daar al veel geloofsonzin weerlegd zien worden met zaken die wél logisch zijn, dus misschien worden sommige vragen zelfs wel opgelost door gewoon je blog in de gaten te houden.

Het gaat om het volgende: de ongelovige zal door zijn ongeloof het tijdperk waarin Jezus terugkomt en regeert moeten missen. De periode van vrede vóórdat de duivel nog een laatste kans krijgt om de boel op stelten te zetten. Maar hoe zit het met de gelovigen die in de hel geloven?

Want geloven “in” heeft m.b.t. God een andere betekenis. God is namelijk niet iets, maar iemand. Er is namelijk een groot verschil tussen geloven dat iemand bestaat, of bestaan heeft, en ín iemand geloven. Als een voetbaltrainer tegen zijn voetballers zegt “ik geloof in jullie” bedoelt hij niet dat hij gelooft dat die voetballers bestaan, maar hij gelooft dat zij in staat zijn om de wedstrijd te winnen.

Als ik dan kijk naar de gelovigen die in de hel geloven, dan geloven ze weliswaar dat God bestaat, maar ze geloven niet ín Hem. Ze geloven niet dat de almachtige, algoede God in staat is om de gehele schepping, alles en iedereen, te redden en de schepping te herstellen zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Sterker nog: door met het concept van de hel te schermen maken ze zich schuldig aan een wanstaltige vorm van Godslastering. Een afschuwelijker en duivelser oord dan de hel is niet denkbaar.

Als jouw leer waar is, dan is de de bewering dat er zoiets als de hel bestaat een enorm zware beschuldiging aan het adres van God.

Als ik mijzelf in God zou verplaatsen en ik moest een mens oordelen en passend en rechtvaardig straffen, dan zou ik een atheïst die weigert een haatdragende, wraakzuchtige God te aanbidden minder hard straffen dan iemand die wel gelooft dat ik besta, maar mij er altijd van beschuldigd heeft dat ik het zou toestaan dat  het grootste deel van de mensheid, feitelijk mijn kinderen, voor altijd zouden worden gemarteld en gefolterd. Deze mensen maken van God nog een groter monster dan Adolf Hitler. Zijn slachtoffers kenden nog genade door de dood! Toch is hier wel een nuance: deze gelovigen zijn er van overtuigd dat hun waarheid dé waarheid is. Maar de échte waarheid kenden ze niet. Met mensen straffen voor hun onwetendheid heb ik ook moeite. Pas als ze willens en wetens de echte waarheid vervangen door valse leerstellingen is het een écht kwalijke zaak….

Mijn  uiteindelijke conclusie in deze is dat de meeste gelovigen wel geloven dat God bestaat, maar zeer zeker niet ín Hem geloven.

Maar… Betekent dit nou dat zij wél het koninkrijk van Jezus gaan meemaken, en ik, de hopeloze twijfelaar in het bestaan van God niet?

Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt!

Met vriendelijke groet,
P.

Hieronder mijn reactie.

Ha P.

Bedankt weer voor je mail. Zeer onderhoudend en ter zake!

Wat je vraag betreft:

Maar… Betekent dit nou dat zij wél het koninkrijk van Jezus gaan meemaken, en ik, de hopeloze twijfelaar in het bestaan van God niet?

Aan het einde van de tegenwoordige hemel en aarde zal een reusachtig Goddelijk tribunaal plaatsvinden (Openbaring 20:11-15). Bij de Grote Witte Troon vindt de opstanding der doden plaats en allen zullen worden gericht. D.w.z. alles wordt daar rechtgezet. Denk erom dat het een Grote WITTE Troon is – Goddelijk zuiver en onbetwist rechtvaardig zal daar worden gericht. Al wat correctie behoeft, in daden, woorden en gedachten zal aan het licht treden. Alles uit het voorbije leven zal men in Gods perspectief krijgen te zien. Hoe confronterend zal dat zijn! De hopeloze twijfelaar aan het bestaan van God zal daar in één keer duidelijkheid worden verschaft. En de kerkmensen die conform de orthodoxe kerkleer, God ervan betichtten er een eindeloze hel op na te houden, zij zullen het schaamrood op de kaken hebben. Hoe konden ze hun Schepper zoiets vreselijks toedichten?! Dit oordeel is de finale correctie. Wie willens en wetens de waarheid ten onder hebben gehouden (= hun naam is uit het boek van het leven gewist), zullen worden geworpen in “het meer van het vuur, dat is de tweede dood”. Zij zullen ook de laatste, overtreffende aeon waarin Christus zal heersen niet meemaken. Pas aan het einde van Christus’ heerschappij, wanneer de dood zal worden teniet gedaan, zullen ook zij definitief worden levend gemaakt. Dan wordt God “alles in allen”. Niemand uitgezonderd (1Korinthe 15:22-28).

Er zijn dus (voor zover ik het goed versta vanuit de Schrift) verschillende fases en ook gradaties in het deel krijgen aan het onvergankelijke leven dat Christus’ opstanding aan het licht bracht. Elk mens zal worden geoordeeld naar het licht dat hij of zij van God had. In Romeinen 2 schrijft Paulus:

9  Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; 10  maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. 11  Want er is geen aanzien des persoons bij God.

Atheïsten, kerkmensen, agnosten, boeddhisten, enz. zij allen zullen recht worden gedaan. Zonder aanzien des persoons. God zal alles rechtzetten maar ook alles op zijn tijd terecht brengen! Dat kunnen we dus met vertrouwen aan GOD overlaten.

Tot zover maar weer. Schroom niet te reageren. Van zulke mailwisseling wordt ik ook wijzer.

Het beste! (komt nog),
-André-

Reageer op Facebook

Delen: