GoedBericht.nl logo
English Blog

een mail van een agnost (3)

03-06-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images9

De mailwisseling met mijn goede agnostische penvriend gaat door en n.a.v. mijn laatste antwoord kreeg ik de volgende reactie.

Hoi André,

Ik zit net met mijn iPad op schoot en jouw mail komt binnen.
En je hebt het weer voor elkaar. Een antwoord dat weer ontzettend logisch is.

Misschien leuk voor jou om te weten:
In de afgelopen dagen ben ik nog verder in het archief van je site gedoken.
Daar heb ik onder meer geleerd waarom de boom van kennis van goed en kwaad in de tuin van Eden geplaatst is. Ik vond dat als God inderdaad bestond, het niet goed te praten was dat Hij deze boom met hele aantrekkelijke vruchten middenin de tuin plaatste. Dat was op zich nog niet het ergste, want Adam en Eva taalden er niet naar. Maar dat God de slang in de tuin toeliet en die arme mensen zó liet misleiden, dat vond ik een absurde gedachte.

En hoe kon God ze dan straffen voor de misleiding? Zij wisten het verschil niet tussen goed en kwaad, dus ze konden onmogelijk weten dat ze “kwaad” deden door de vrucht te eten, dus feitelijk tegen God in te gaan. Slechts de oplichter dient gestraft te worden, niet de slachtoffers!

Je snapt dat ik, toen ik het verhaal over deze boom (blog van februari 2014) tegenkwam direct geïnteresseerd was. En ja hoor. De eerste uitleg ooit van een gelovige die gewoon logisch is en wederom niet in strijd met de almachtigheid en goedheid van God. Wát een mooie leer is de alverzoening. Wat je ook heel goed duidt is het (grote!) verschil tussen God en GOD. Telkens wanneer jij het woord GOD gebruikt komt pijnlijk de ware dwaalleer die de meeste Christenen hanteren naar voren.

Ik heb inmiddels ook de site “Hetbestenieuws.nl” ontdekt met een werkelijke schát aan informatie. Ook hier heb ik al heel wat gelezen, en anders dan op de meeste andere christelijke sites ben ik nog geen onzin tegengekomen. Alles wat er staat snijdt in zowel filosofisch als logisch opzicht hout.

Voor ik weer een vraag ga stellen ga ik me eerst op mijn gemak nog meer verdiepen in alverzoening.

Voor mij is één ding een feit: alverzoening is geen dwaalleer, zélfs als er geen GOD is.

Als Hij bestaat en alverzoening is een dwaalleer, dan hebben de dwaalleraren een groter moreel besef dan God. Dat is onmogelijk bij GOD, dat kan alleen bij god.

Is er geen GOD, dan nóg is het geen dwaalleer. Het lezen van al deze berichten is als agnost al een genot, laat staan als je er voor 100% in gelooft! Jij doet ontzettend goed werk met je site en lezingen. Je hebt bij mij de verandering te weeg gebracht dat ik nu niet meer hoop dat God niet bestaat, maar dat ik vurig hoop dat GOD bestaat!

Of ik ooit tot 100% geloof kom weet ik niet, maar ik volg wel een belangrijk advies van Paulus op dat in Filip. 4:6 staat: “wees in geen ding bezorgd.” En zelfs dat vragen wat ik nodig heb kan geen kwaad. Als ik niets hoor of merk zal Hij dat vast niet nodig vinden. Het is nu voor mij alleen geen vast staand bewijs meer dat Hij niet bestaat. Als Hij bestaat en ik Hem aanroep en ik hoor niets, voel niets of merk niets, dan zal Hij daar vast een goede reden voor hebben.

Overigens tot slot tóch nog een vraag: ik heb onlangs een Bijbel gekregen van Jehova’s getuigen. Ik vind deze erg prettig leesbaar en hanteerbaar, maar besef wel dat de leer van de Jehova’s Getuigen sowieso een dwaalleer is. Mijn vraag: kan ik deze Bijbel wel gewoon gebruiken, met de alverzoening in het achterhoofd, of zal ik dan ongemerkt toch op een dwaalspoor komen?

Met vriendelijke groet,
P.

Hieronder mijn reactie.

Ha P,

Bedankt voor je schrijven. Dank in het bijzonder ook voor de vriendelijke woorden over de GoedBericht-site. Mooi ook dat je de site van hetbestenieuws hebt gevonden. Je hebt misschien al gezien dat ik je vorige mail ook gedeeld heb op mijn weblog. Daar had je eerder toestemming voor gegeven en daar maak ik zo af en toe gebruik van. Ik ben dankbaar dat mijn blog antwoorden mag geven op vele vragen die je had. Zo is het mijzelf ook vergaan. Ik ben een rationeel ingesteld mens en ook voor mij is het belangrijk dat antwoorden logisch zijn. Dat is de enige manier om zin van onzin te onderscheiden.

De kwestie van de oorsprong van het kwaad waaraan je refereert, hangt gewoonlijk in zware filosofische en theologische mist (mysterie?), maar is vanuit Bijbels perspectief wonderbaarlijk eenvoudig! Sterker nog: de eerste de beste vermelding van het woord ‘kwaad’ in de Bijbel, verschaft ons direct het antwoord. Kennis van goed en kwaad zijn niet los verkrijgbaar. Slechts door het kwade leren we het goede kennen. Wie daarbij verstaat dat God werkelijk GOD is en alles een plaats toewijst en met alles een bedoeling heeft, die gaat ook iets verstaan van het grote geheim van het leven. Met jouw woorden:

Je hebt bij mij de verandering te weeg gebracht dat ik nu niet meer hoop dat God niet bestaat, maar dat ik vurig hoop dat GOD bestaat!

En ook:

Het lezen van al deze berichten is als agnost al een genot, laat staan als je er voor 100% in gelooft! (…)

Dat kun je wel zeggen, ja! God als GOD verheerlijken en danken (> Romeinen 1:21) is een solide basis voor vrede en vreugde, voor hoop en liefde. Het is niet alleen logisch – het geeft ook de opperste voldoening aan mijn bestaan. Dat vermoed ik niet, dat wéét ik en daarom ben ik geen agnost. Ik verheerlijk en dank GOD in mijn leven en verwacht daarbij niet iets bijzonders te horen, te zien of te voelen. Wij leven in de tijd waarvan de Bijbel zegt dat GOD zijn aangezicht verbergt. Dus het loutere feit dat ik niets van Hem hoor, zie of voel is voor mij juist een bevestiging van zijn Woord. Eerder vandaag een indrukwekkende video gezien over jouw en mijn ontstaan: de menselijke zwangerschap van het begin tot het einde. Alles in mij zegt dan: wat een Meesterhand! En dan trilt ook diep in mij het besef: het bestaan is een Godswonder!

Je legde ook nog de vraag aan mij voor, hoe ik denk over de Bijbel van de Jehova’s Getuigen. Wel, bedenk altijd: het is een vertaling. Dat geldt trouwens ook voor de gangbare bijbelvertalingen. Heel vaak heeft men daarin stiekem de eigen theologie verwerkt. Denk maar aan vertaalwoorden als hel en eeuwigheid. Ook de Nieuwe Wereld Vertaling van het Wachttorengenootschap (de Jehova’s Getuigen dus) projecteert al te vaak eigen leerstellingen in hun vertaling. Gelukkig is het tegenwoordig voor de leek redelijk eenvoudig om middels een interlineair van de Bijbel, vertalingen te checken. Een interlineair is een letterlijke woord-voor-woord weergave vanuit de grondtekst. Zo is b.v. na te gaan hoe consistent men is in de weergave. Ik kan je het gratis Bijbel-programma ISA (www.scripture4all.org) zeer aanbevelen!

Inderdaad moeten de Jehova’s Getuigen niets hebben van o.a. Alverzoening. Aan de andere kant: zij weten weer wel dat de leer van de onsterfelijke ziel niet Bijbels is. En ook dat de Bijbel geen hel kent en evenmin een drie-eenheid. Dat hebben ze wel voor op mainstream-christendom. Jammer dat ze zichzelf hebben gevangen in een ijzeren systeem waarbinnen geen ruimte is voor kritische vragen en zelfstandig denken.

Oké P., hier laat ik het weer even bij.

Een hartelijke groet en…
het beste! (komt nog),
-André-

Reageer op Facebook

Delen: