GoedBericht.nl logo
English Blog

Jezus geboren vlak voor Pesach

26-12-2003 - Geplaatst door Andre Piet

Eindelijk weer eens een nieuw artikel geplaatst. Een aanwinst, naar mijn onbescheiden mening. Hoewel het met enige schroom was dat ik aan het schrijven van dit artikel begon, ben ik inmiddels sterk bevestigd in het plaatsen ervan. Al veel heb ik in de loop der tijd gelezen over het tjdstip van Jezus’ geboorte. Van o.a. Bullinger die schreef dat Jezus geboorte samenviel met het Loofhuttenfeest tot dr.Martin die beweerde dat Jezus geboorte plaatsvond op Joods Nieuwjaarsdag (1Tisri). Voor beide opties heb ik altijd grote belangstelling gehad, omdat ik er op voorhand van uitga dat Jezus’ geboorte op de één of andere mannier in relatie moet staan met “de hoogtijden des HEREN”. De grote vraag is echter: hoe? Toen ik begin dit jaar in het bestuderen van de concordante interlineair stuitte op Lucas 2:42 werd het mij gaandeweg duidelijker dat in dit vers de sleutel ligt voor het bepalen van het tijdstip van Jezus’ geboorte. Hoewel het taalkundig een wat lastig vers lijkt, is het me inmiddels wel duidelijk dat de vertaling van dit vers, als volgt hoort te luiden:

“En toen Hij twaalf jaren WERD gingen zij op, naar het gebruik van het feest.”

Toen ik voor mijzelf op nader onderzoek ging vanuit dit gegeven, viel ik van de ene in de andere verbazing. De kribbe, het Paaslam, Palmzondag, Jezus’ besnijdenis, het tijdstip van Maria’s bevruchting en de geboorte van Johannes de Doper – al deze zaken kwamen in één geordend perspectief te staan. Hoewel ik nog nooit van iemand gelezen of vernomen heb dat Jezus geboorte zou hebben plaatsgevonden op 10 Nisan (vandaar mijn schroom), is de hier gepresenteerde visie bij mijn weten de enige die gegrond is op een expliciete Schriftuurlijke statement. Typologie ondersteunt het geheel schitterend, maar dient niet als bewijs ‘an sich’. Niettemin nodig ik iedereen van harte uit om mijn artikel over deze materie niet slechts open-minded maar ook kritisch te lezen.
Zie: Jezus geboren vlak voor Pesach

Ik hoop trouwens dat het voor iedere bezoeker van mijn site duidelijk is dat al mijn artikelen iets voorlopigs hebben. Ook al kom ik volgens sommigen soms wel érg zelfverzekerd over. Ik schrijf naar het licht dat ik op een zeker moment over een zaak heb. Mocht blijken dat ik mij vergis op één of meerdere punten, dan verneem ik dat graag. Ik hoop altijd de souplesse te behouden om m’n inzichten deels of eventueel zelfs totaal te wijzigen. Daar namelijk, waar de feiten mij daartoe noodzaken.
Onder het motto: de waarheid, niets dan de waarheid en de volle waarheid.

 

Delen: