GoedBericht.nl logo
English Blog

reacties op ‘Jezus’ geboorte vlak voor Pesach’

28-12-2003 - Geplaatst door Andre Piet

Al behoorlijk wat reacties zijn binnengekomen n.a.v. het nieuwste artikel over het tijdstip van Jezus’ geboorte. Blij ben ik natuurlijk met positieve reacties maar de meest waardevolle zijn voor mij toch de kritische reacties. Daar kan ik namelijk wat van leren. Positieve geluiden zeggen me gewoonlijk alleen dat wat ik tóch al wist. Door diverse Grieks-kenners (ook zij die mijn strikte interpretatie niet delen) ben ik er op gewezen dat de meest preciese vertaling van Lucas 2:42 niet is: “En Hij werd twaalf jaren toen zij opgingen naar het gebruik van het feest” (zoals ik aanvankelijk schreef), maar:
En toen Hij twaalf jaren werd, gingen zij op naar het gebruik van het feest.”
Eerlijk is eerlijk: een subtiel maar reëel verschil. Jezus’ verjaardag is niet langer het onderwerp van de zin. Ondanks mijn steenkolengrieks, had ik dit kunnen weten. Het leuke van internet is dat artikelen onmiddelijk aangepast kunnen worden. De kritiek heb ik dan ook per direct verwerkt in een updated versie.

Maar… ook na de eerste ‘storm’ staat mijn statement (nl. dat Jozef, Maria en Jezus opgingen naar Jeruzalem toen Jezus twaalf jaar werd) nog fier overeind. Dat is namelijk gewoon wat zwart op wit in Lucas 2:42 staat! Dat velen dit niet zo letterlijk willen opvatten moet men natuurlijk zelf weten. Maar het verbaast me wél dat het verschil tussen was en werd zovelen kennelijk ontgaat. Als ik zeg: “Toen ik zestien was kreeg ik een brommer” dan is dat aanzienlijk ruimer dan wanneer ik zeg: “Toen ik zestien werd kreeg ik een brommer”. De eerste opmerking geeft een jaar speling, terwijl de laatste opmerking strikt genomen, maar over één dag kan gaan, nl. mijn verjaardag. Aangezien ik niet geloof dat de Schrift zich onnauwkeurig uitdrukt, houd ik het er op dat Jezus twaalf jaren WERD (en dus jarig was) enige dagen vóór Pesach.
Zie voetnoot bij “Jezus’ geboorte vlak vóór Pesach”

Overigens wil ik benadrukken dat dit onderwerp uiteraard geen fundamentele kwestie is en al helemaal geen reden om ruzie over te maken. Ik geef mijn strikte lezing van Lucas 2:42 dóór voor wat ze waard is en hoop duidelijk gemaakt te hebben hoeveel typologische rijkdom daaraan vastzit.
Niet minder maar ook niet meer.

Delen: