GoedBericht.nl logo
English Blog

Jezus’ geboorte en Pesach

24-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

Het zal weinigen ontgaan dat de geboortegeschiedenis van Jezus, zoals verhaald door Lucas, sterk in het teken staat van kudden en herders. Het waren herders die als eersten op de hoogte gesteld werden van de geboorte van de beloofde Messias. Profetisch vanzelfsprekend in Betlehem, de stad van David (2:11). De koning die ook zijn loopbaan ooit aanving als herdersjongen en als goede herder de aangewezen koning van Israël bleek te zijn. Enfin, de herders krijgen van de hemelse boodschapper als signalement van de geboren baby, dat Hij in een kribbe zou liggen. Niet voor niets noemt de boodschapper dit een “teken” en het kan daarom niet missen dat dit gegeven betekenis moet hebben. Een voederbak is bedoeld voor het vee en voor de schapen, maar ziedaar, de Redder, de Messias ligt er in. Alsof Hij een lam of schaap is… Het doet denken aan o.a. Jesaja die profeteerde (53:7) over “… een lam dat ter slachting wordt geleid… als een schaap dat stom is voor zijn scheerders”. De voederbak is een hint naar Pesach.

Bij alle overwegingen over Jezus’ geboortedag, voelt iedereen wel aan, dat deze dag op de één of andere manier verband moet houden met Israëls hoogtijden (Lev.23). Er zijn twee groepen hoogtijden waarvan de eerste drie vallen in de eerste maand en de laatste drie in de zevende maand. De eerste groep (Pascha, ongezuurde broden, eerstelingschoof) verwijst naar Christus’ eerste komst terwijl de hoogtijden in de zevende maand (bazuingeschal, jom kippoer, loofhutten) verwijzen naar Christus’ wederkomst. Wat ligt typologisch meer voor de hand dan dat Jezus’ geboorte plaatsvond gedurende de maand van Pesach?

Het opmerkelijke is dat we in hetzelfde Lucas 2 een uitdrukkelijke verwijzing aantreffen naar Pesach. Dat is wanneer Jezus op twaalfjarige leeftijd met zijn ouders naar Jeruzalem optrekt. De gangbare vertalingen lezen in Lucas 2:42 dat Hij toen twaalf jaar oud was, maar strikt letterlijk gelezen staat er (vanuit het Grieks):

En toen Hij twaalf jaren WERD, gingen zij op naar het gebruik van het feest.

Nemen we deze lezing zoals ze zich aandient, dan hebben we hier een expliciete aanwijzing voor Jezus’ geboortedag! Vlak voor Pesach werd Jezus twaalf jaar oud. Zoomen we nog scherper in dan is er één specifieke datum die in dat verband er uitspringt: 10 Nisan. Dat is nl. de dag dat Israël een lam in huis moest nemen (Ex.12:3-6) en om die reden vanaf die dag ook een voederbak nodig had.

Voor zover de Schrift mededelingen doet en aanwijzingen geeft over het tijdstip van Jezus’ geboorte, wijst alles naar Pesach. Daar blijft het trouwens niet bij want als Lucas vervolgens vermeldt dat Jezus op de achtste dag besneden wordt (Luc.2:21) en we tellen vanaf de 10-de Nisan door, dan komen we uit op de 17-de Nisan. Het is de datum waarop Hij later uit de doden zou verrijzen! Is dat geen opmerkelijke bevestiging?! Want is de besnijdenis niet bij uitstek het teken van leven uit de doden? Verwijzend naar een verstorven (impotente) Abraham die niettemin leven zou voortbrengen (Rom.4:17-19).

Terwijl de wereld zich opmaakt om midden in de winter de geboorte van Jezus te gedenken, wijst Lucas ons juist naar het voorjaar, naar Pesach. Naar de tijd dat het lam in huis zijn intrede deed. Om te sterven, jazeker. Maar ook om de achtste dag (het getal verwijst naar een nieuw begin) leven voort te brengen dat sterker is dan de dood! Zodat we tijdens deze donkere dagen, hoe dan ook, bepaald worden bij het overwinnende licht!

Reageer op Facebook

Delen: