GoedBericht.nl logo
English Blog

Jezus’ geboortedag

24-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Op de avond dat ik dit schrijf (24 december) worden overal ter wereld kerstnachtdiensten gehouden waarin traditioneel de geboorte van Jezus wordt herdacht. Een hardnekkige en kennelijk onuitroeibare gewoonte, ondanks dat de meesten mensen wel weten dat Jezus’ geboorte hoogstwaarschijnlijk niet plaatsvond op 25 december. En zelfs niet in de buurt daarvan.

Graag verwijs ik in dit verband naar een studie waarin ik uiteenzet dat Jezus’ geboortedag een paar dagen vóór Pesach was. In Lucas 2:42 lezen we (letterlijk vertaald) dat Jezus twaalf jaar werd toen Hij en zijn ouders optrokken voor het Pascha naar Jeruzalem. Eén datum die in dit verband er uitspringt en in aanmerking komt voor Jezus’ geboortedag is de 10-de Nisan (of Aviv). Dat is namelijk de van Godswege vastgestelde dag waarop Israëlieten een lam in huis zouden nemen (Ex.12:3-6) en daarom ook de meest voor de hand liggende datum waarop het Lam Gods zijn intrede zou doen in het huis Israëls. Denk ook aan het teken van de kribbe waarover tot de herders was gesproken: een voederbak speciaal voor zo’n lam.

Maar daar blijft het niet bij. Want deze geboortedatum  betekent tevens dat Jezus’ besnijdenis (acht dagen later), plaatsvond op de 17-de Nisan. En laat dat nu uitgerekend de dag zijn waarop Hij jaren later zou verrijzen uit de doden! Hoe bijzonder wanneer we ons realiseren dat de besnijdenis juist het teken is van Gods belofte aan Abraham, namelijk om leven uit een ‘verstorven’ echtpaar te verwekken.

Dit zijn zomaar enkele eenvoudige en veelzeggende bijbelse connecties in verband met Jezus’ geboortedatum. Inderdaad, zulke overwegingen voeren ons niet naar eind december maar naar begin april. Niet naar hartje winter maar naar het voorjaar. Jezus’ geboorte houdt verband met Pesach: het hoogtij van de slachting van het lam. De kribbe is gekoppeld aan het kruis. Geniet gerust tijdens deze donkere dagen van de altijd groene boom met haar lichtjes, maar laat u niet verleiden tot valse romantiek.
De Bijbelse feiten zijn zoveel mooier!

Jezus’ geboortedatum

Delen: