GoedBericht.nl logo
English Blog

in 6×24 uur?

27-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 dag en nacht

Van een bezoeker van deze site ontving ik onderstaand mailtje.

Hallo André,

Aanvankelijk had ik best moeite met jouw visie op het verslag van de schepping van hemel en aarde — ge-hersenspoeld als ik ben door de traditionele scheppingsleer — maar ik moet toegeven dat het zo logisch klinkt en zo in lijn is met het geschreven Woord van God,  dat ik weinig anders kan dan die erkennen. Het verwondert me wel dat waarschijnlijk maar zeer weinig mensen op deze aarde van die mening op de hoogte zijn (…)

Met vriendelijke groet,
x

Van meerdere kanten heb ik soortgelijke reacties vernomen. In eerste instantie lijkt het misschien vreemd, dat God aan Adam in zes dagen van de schepping vertelde en “het wordingsboek van hemel en aarde” tot stand bracht (Genesis één dus). Waarom? Omdat we dat nog nooit zo hebben gehoord. En u weet: wat de boer niet kent, eet hij niet. Dáárom is het in de praktijk voor velen zo moeilijk om zelfs maar iets anders te overwégen. Het artikel ‘negen stellingen over Genesis één’ zet een aantal argumenten op een rijtje, waardoor de lezer geprikkeld wordt om zogenaamde ‘vanzelfsprekendheden’ los te laten en ‘buiten de box’ te denken. Op puur Bijbelse gronden wordt een verrassende, maar niettemin strikt letterlijke lezing van de eerste Bijbelhoofdstukken voorgesteld.

6x 24 uur?
Het laatste halve jaar is er, vooral door heisa binnen de Evangelische Omroep, veel te doen geweest rond Genesis 1. Aan het publiek werd het zo voorgesteld dat een letterlijke lezing van Genesis 1 betekent, dat de wereld in 6x 24 uur is geschapen. Dat is om twee redenen misleidend.  In de eerste plaats kent de Bijbel helemaal geen dagen van 24 uur.  Nota bene in Genesis 1 lezen we: “En God noemde het LICHT DAG en de duisternis nacht” (1). Een dag is daarmee volgens de Goddelijke definitie een half etmaal en dus (gemiddeld) twaalf uur. Zoals ook later Jezus rethorisch stelde: “Gaan er geen twaalf uren in een dag?” (2).

gedaan
Verder lezen we in Exodus 20:11: in zes dagen heeft YAHWEH de hemel en de aarde GEDAAN”. Niet ‘geschapen’, zoals gewoonlijk ten onrechte wordt geconcludeerd. GEDAAN- dát staat er. Het is hetzelfde werkwoord dat ook in de voorgaande verzen gebruikt wordt: “in zes dagen zult gij al uw werk DOEN… maar op de zevende dag… dan zult gij geen werk DOEN”. “Doen” kan betrekking hebben op alle mogelijke activiteiten, afhankelijk van de context. In Exodus 20:11 wordt terug verwezen naar de eerste hoofdstukken van Genesis.

En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust (lett. gestaakt) heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht. DIT IS het wordingsboek (LXX) van de hemel en de aarde…
Genesis 2:3,4

in 6x 12 uur!
God DEED verslag en bracht in zes dagen “het wordingsboek van hemel en aarde” tot stand. Let op: niet in 6x 24 uur maar “in zes dágen! Gedurende de nachten vond er NIETS plaats. Niet omdat Gód sliep maar omdat Adam rustte! (3) 

———————————————

voetnoten:
(1) Genesis 1:5
(2) Johannes 11:9
(3) Jesaja 40:28. De nachtelijke rust was, evenals de rust van de zevende dag, bestemd “voor de mens” (Marcus 2:27).

Delen: