GoedBericht.nl logo
English Blog

doorgeslagen

16-09-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

Goldschmeding
De afgelopen weken is commotie ontstaan n.a.v. diverse preken van de evangelische voorganger Gertjan Goldschmeding. Daarin voerde hij een pleidooi voor (wat men noemt) de pedagogische tik, mede op grond van uitspraken in het bijbelboek Spreuken. Daarin lezen we b.v. “Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg” (13:24). Justitie is aan het onderzoeken of Goldsmeding van opruiing beschuldigd kan worden. Immers, volgens de wet is tegenwoordig ook de corrigerende tik verboden.

doorgeslagen
Maar wie is hier nu doorgeslagen? Minister Donner ontkende desgevraagd overigens niet, het opvoedkundige nut van de corrigerende tik. Maar om misbruik te voorkomen (jaarlijks worden naar schatting zo’n 80.000 kinderen in ons land mishandeld), is dit opvoedkundige instrument nu bij wet verboden. Dus uit angst voor misbruik, wordt een evident nuttig instrument, verboden. Men zou op grond van een zelfde redenering ook het bezit en gebruik van messen kunnen verbieden. Of zelfs dat van een balpen. Want ook daarmee kan men iemand vermoorden.

pleonasme
Het grappige is dat ons woord ‘pedogogisch’ afgeleid is van een Grieks woord dat oorspronkelijk ‘slaan’ (of ’treffen’) betekent (1). Een ‘pedagogische tik’ lijkt naar haar afleiding een pleonasme. Zoiets als nat water. Bij opvoeden en trainen is het immers soms van belang dat men gedrag afdwingt. ‘Wie niet horen wil, moet voelen’, is het simpele idee achter effectief opvoeden. Nu hoeft ‘voelen’ in dit verband niet persé te betekenen: fysieke pijn. Door kinderen b.v. geen zakgeld te geven of vroeg naar bed te sturen, kan men ze ook laten ‘voelen’ waar de grenzen liggen. Vaak wordt dit zelfs als nog pijnlijker ervaren dan een flinke tik. Kindermishandeling vindt dan ook beslist niet alleen fysiek plaats. Men kan een kind mishandelen door het b.v. uit te schelden, te vernederen of te negeren. I.t.t. tot een verdiend pak slaag dat na vijf minuten vergeten is, kan de pijn daarvan levenslang bijblijven.

een genadige tik
Goed opvoeden vereist veel wijsheid. Dat weet iedere ouder. Soms kan, bij lik-op-stuk, één goed gevoelde tik op ‘de zachte kussens’ buitengewoon geslaagd (!) en heilzaam zijn. En trouwens ook veel ‘genadiger’ dan een kind b.v. voor straf een week lang ’s avonds binnen te houden. Door een absurd verbod op de corrigerende tik, tracht Justitie ouders, die hun kinderen liefhebben en daarbij putten uit Bijbelse wijsheid, een beproefd opvoedkundige tool uit handen te slaan.

——————————————————

Voetnoot
(1) ‘paio’, Strong 3817, b.v. in Matteus 28:66 (“Profeteer, wie is het, die U geslagen heeft?”)

Lees ook reactie op deze weblog:
http://goedbericht.nl/blog2/?p=389

Delen: