GoedBericht.nl logo
English Blog

“om niet”

17-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

VRAAG:
In het artikel ‘Paulus was geen bedelaar’, schrijft u dat Paulus nooit financiële steun vroeg van anderen. Maar dezelfde apostel schrijft in 1Kor.9: 14, dat de Heer “voor de verkondigers van het evangelie de regel heeft gesteld, dat zij van het evangelie leven”.
Wat betekent een regel wanneer daarop geen beroep gedaan wordt?

ANTWOORD:
bevoegdheid
Het is waar, in 1Korinthe 9 noemt Paulus een hele reeks redenen waarom hij als evangelie-prediker niet voor zijn eigen levensonderhoud zou behoeven te zorgen:
#1. Paulus’ collega-apostelen ( “de twaalf”) deden het ook niet (vers 1-6);
#2. In menselijke beroepen als dat van een soldaat, wijngaardenier of herder is het volkomen normaal om support te ontvangen vanuit het werk dat men doet (vers 7);
#3. Onder de wet was het al zo geregeld dat een dorsende os niet gemuilband mocht worden. Zou een prediker die in geestelijk opzicht met zaai- en oogstwerk bezig is, dan wel extra belast mogen worden? (vers 8-10);
#4. Is het niet redelijk dat wie in het geestelijke zaait, op z’n minst wat stoffelijks mag oogsten? (vers 11);
#5. In de tempel was het regel dat wie dienst deden in het heiligdom, door het overige volk werden voorzien in hun levensonderhoud (vers 13).
#6. De Heer heeft “voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven” (vers 14).

om niet
Meestal zet men hier een punt en in de meeste vertalingen eindigt hier dan ook de pericoop . Maar vergis u niet: pas hier begint Paulus’ statement.  In vers 15-18 stelt Paulus nl. dat hij altijd van zijn bevoegdheid heeft afgezien. Door zijn critici werd dit gebruikt om hem te diskwalificeren (> ‘Paulus is maar een amateur-prediker’; zie vers 3). Maar Paulus deed het welbewust: door geen aanspraak op support te maken, toonde hij dat hij het Evangelie OM NIET bracht. “De genade Gods is reddend verschenen aan alle mensen…” en “de levende God is een Redder van alle mensen…” (1). Zonder uitzondering en puur om niet. Dát is de clou van Paulus’ Evangelie!

Paulus demonstreerde de inhoud van deze boodschap door geen beroep te doen op zijn recht om van het Evangelie te kunnen leven. Hij maakte dankbaar gebruik van alle support die hij vrijwillig ontving, maar heeft dat nimmer gevraagd, laat staan geclaimd. Paulus vroeg niets, was niet afhankelijk van de bijdragen van mensen en was ook niet in loondienst van gemeenten, zodat hij met recht kon zeggen: “ik sta VRIJ tegenover allen” (vers 19).

Samengevat: doordat Paulus éérst vaststelt wat zijn bevoegdheid als prediker is, maakt hij des te duidelijker hoe bijzonder zijn GENADE-boodschap is, wanneer hij afziet van zijn rechten.

————————————
voetnoot
(1) Titus 2:11 en 1Timotheüs 4:10

Laatste wijziging: 18 aug. 2009

Delen: