GoedBericht.nl logo
English Blog

offers in het Millennium?

15-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoeker van de goedbericht-site ontving ik de volgende vraag:

Waarom zullen in het toekomstige Messiaanse rijk offers worden gebracht? Vanwaar een tempel, zoals Ezechiël deze uitgebreid beschrijft (Ezech.40-48)? Het grote OFFER is toch gebracht? Offers kunnen toch geen zonden wegnemen?

ANTWOORD:
Inderdaad, de Bijbel zegt: “… het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen” (Hebr.10:4). Alle offers, voorschriften, rituelen zoals deze functioneerden gedurende het Oude Verbond, zijn “een schaduw” van alle goede dingen die in Christus werkelijkheid zijn  geworden (Hebr.10:2). Van de oude voorschriften wordt gezegd dat ze in zichzelf “onprofijtelijk” d.w.z. zonder nut waren (Hebr.7:18 (St.Vert.)). De offers hadden ook toen al geen enkel praktisch nut dan alleen te dienen als “schaduw”, d.w.z. om te verwijzen naar de realiteit.
Wat de Hebreeën-brief van het begin tot het einde doet, is uitleggen hoe alle voorschriften van het Oude Verbond vervuld zijn (of worden) in Jezus Christus. De beschreven rituelen zijn even zovele plaatjes van zijn werk en persoon.

Wanneer in de nabije toekomst de bedekking van het aangezicht van Israël zal worden weggenomen en zij hun eigen Messias in de Tenach zullen herkennen (2Kor.3:14-16; Deut.30:6), zal God een Nieuw Verbond met dit volk sluiten. In plaats van gebukt te gaan “ONDER de wet”, zal God Zijn wetten “IN hun harten schrijven” (Jer.31:31-34). Ze zullen ont-dekken (letterlijk!) dat alle voorschriften tot in detail hun vervulling hebben gekregen in de beloofde Messias én dit ook gaan verkondigen aan de volken. Zoals een bijbelleraar vandaag afbeeldingen of een maquette van de tabernakel gebruikt om te illustreren hoe alles vervuld is in Christus, zo zal in de toekomst een complete tempeldienst als educatie-model, tot leven (!) komen.

En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van YAHWEH vaststaan (…) En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg van YAHWEH, naar het huis van de God Jakobs, OPDAT HIJ ONS LERE aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en YAHWEH’s woord uit Jeruzalem.
-Jesaja 2:2,3-

Delen: